Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Pichano stärker svensk verkstadsindustri

Pichano Gävle AB har en historiskt väldokumenterad drivkraft när det gäller utveckling av lösningar som stärker svensk verkstadsindustri. Verksamheten i Gävle är förvisso ett nytt tillskott inom Pichanofamiljen, men inom företaget finns en mycket omfattande erfarenhet och kunskap som alstrats under nästan ett sekel.

Redan 1919 etablerades det verkstadsföretag som så småningom skulle vidareutvecklas till en heltäckande service- och reparationsverkstad för industri och infrastruktur i Gävle. Resan har gått via fordonsreparationer till egen utveckling av både hydraulsystem och skogsmaskiner, för att så småningom landa i dagens breda utbud av reparations- och servicetjänster.

Med norrländskt perspektiv
Sedan 2016 är verksamheten i Gävle en del av Pichano. Tillsammans med systerföretag på en handfull andra norrländska orter driver företaget en stor del av utvecklingen när det gäller mobil bearbetning och reparationer, värmebehandling, metallisering och ytbearbetning. Dessutom kan man inom Pichano tillverka helt nya industriella anläggningar efter kunds specifikation.
Det norrländska perspektivet är starkt även bland kunderna. Merparten av företagets kunder och samarbetspartners finns ovanför Stockholm då det ofta rör sig om segment som är specifikt framstående i norra Sverige. Några exempel är papper, massa, kemi, stål, biobränsle och vattenkraft.
– Just här i Gävle kretsar mycket kring papper- och massaindustrin, stålindustrin samt kraftsegmentet. Tillsammans med våra systerföretag i Husum, Härnösand och Sundsvall erbjuder vi ett heltäckande utbud av service- och reparationstjänster och vi utmärker oss specifikt genom att erbjuda bland annat mobil bearbetning på plats hos kund, bekräftar Åke Sjödin, platschef på Pichano i Gävle.

Återintroducerar Malinkvarnen
Pichanos tjänsteutbud är utformat så att man ofta blir som en förlängd arm av kundens verksamhet. Med referenser från den närliggande tyngre industrin fortsätter Pichano att vara en lyhörd och långsiktig partner för företag som värdesätter teknikhöjd, kompetens och hög servicegrad.
– Vi kommer att satsa mer på att närma oss nya kunder inom våra huvudsegment, men samtidigt ska vi bygga vidare på samarbeten som vi redan har etablerat. Vi kommer även att göra en nysatsning på Malinkvarnen så att den återintroduceras på fler marknader, upplyser Åke Sjödin.
Malinkvarnen är samlingsnamnet på de långsamtgående kvarnar för sönderdelning av restprodukter som först började tillverkas av Iggesund Tools på 1980-talet. Pichano har sedan 1 april 2016 produktansvar för Malinkvarnen och hoppas på att den nu ska få en renässans framöver. Den fortsatta utvecklingen går att följa på Pichanos hemsida.