Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Pigg 75-åring blickar framåt

Riksbyggen har byggt och förvaltat bostadsrätter i 75 år. Den kooperativa bolagsformen består, liksom samhällsengagemanget och utvecklingsarbetet.

Riksbyggen utvecklar boendemiljöer främst genom nyproduktion och är en av Sveriges största fastighetsförvaltare. Det var inte så långt från Borås, närmare bestämt i Göteborg, som verksamheten startade för 75 år sedan. Då som nu i kooperativ bolagsform, vilket betyder att företaget ägs av de som berörs av verksamheten och att det styrs demokratiskt och att vinsten går tillbaka till medlemmarna.

– Det är en lika modern bolagsform idag som när vi startade 1940, säger Göran Albertsson, Marknadsområdeschef på Riksbyggen i Borås.

I Borås har Riksbyggen två byggproduktioner igång varav den ena, Brf Söderhov, har inflyttning under sommaren och den andra, Brf Sjögläntan, under 2016.

– Med den utveckling som Borås har så är staden intressant för fler investeringar så det kommer säkert att bli mer under de närmaste åren. Vi jobbar hårt med att få fram fler bostadsprojekt både i centrum och i stadsdelarna. En brist på bostäder är hämmande för stadens utveckling. En fungerande bostadsmarknad och tillgång på bostäder är en absolut förutsättning för unga att kunna studera och att kunna rekrytera arbetskraft. Bostaden är lösningen, säger Göran Albertsson.

Men Riksbyggen är mer än bostadsbyggande. I Riksbyggens tjänsteportfölj hittar man fastighetsservice, samt ekonomisk och teknisk förvaltning för såväl bostadsrättsföreningar som företagskunder. I Boråsregionen har företaget ett 80-tal kunder, varav 45 är Riksbyggenföreningar, det vill säga delägare i Riksbyggen.

Nyligen förstärkte man sin position på den lokala marknaden inom framför allt fastighetsservice och teknisk förvaltning genom förvärvet av det lokala fastighetsförvaltningsbolaget 7-Fast AB.

– Tillsammans har vi 300 kunder i Borås med omnejd, vilket gör oss till den största aktören i området. Den lokala organisationen består därmed av cirka 100 medarbetare och har en omsättning på ungefär 90 miljoner. Just nu bygger vi upp en gemensam organisation, och även om vi börjar komma upp i storlek så är vi fortsatt angelägna om att kunderna ska vara nöjda. Vi välkomnar även nya kunder förstås, säger Göran Albertsson.

Hållbarhet viktigt
De kooperativa värderingarna om samverkan, långsiktighet och samhällsansvar utgör Riksbyggens grundfundament sedan starten. De omfattar inte minst ett aktivt hållbarhetsarbete inom en rad områden. Bostadsproduktionen uppfyller kraven för Miljöbyggnad klass silver och håller god energistandard. Riksbyggen gör en ekosystemtjänstanalys inför varje markköp. Ekosystemtjänster är de ”gratistjänster” som naturen förser oss med, naturtillgångar, mikroklimat, pollinering, habitat för arter, färskvatten, bindning av koldioxid etc. Marken analyseras före köp och sedan analyseras konsekvenserna av den planerade byggnationen. Värdet av ekosystemtjänsterna för den planerade byggnationen ska vara större än markens ursprungliga värde.

– Men energianvändning gäller inte bara nyproducerade fastigheter. Det gäller i lika stor grad de befintliga. Det finns ingen annan faktor som påverkar både miljö och driftskostnader i samma utsträckning.

En annan aspekt av hållbar tillväxt är att bevara värdet på fastigheterna. I förvaltningen av fastigheter är det viktigt att det finns balans mellan hyresgästernas avgifter och det planerade underhållet. Det är alltid trevligt att ha en låg kostnad men man behöver se det över en längre period så att man inte gör sig själv en björntjänst.

En del av leveransen när man arbetar med bostadsrättsföreningar är ett aktivt styrelsearbete. Eftersom merparten av styrelsemedlemmarna i en bostadsrättsförening inte har branscherfarenhet består arbetet bland annat av att ge styrelserna stöd och utbildning i sin verksamhet.

– Det är något vi kommer att fortsätta jobba med i framtiden, förmodligen i ökad omfattning, kommenterar Göran Albertsson.

Företaget kommer även att öka sitt samhällsengagemang framöver, bland annat genom att bygga hyresrätter i samverkan med andra fastighetsägare.

I år fyller Riksbyggen som sagt 75 år och Göran Albertsson ser fram emot de kommande 75 åren.

– Utmaningarna, om än angenäma sådana, består främst av att mäkta med allt man vill, för vi vill verkligen fortsätta att utvecklas, betonar han avslutningsvis.