Sön 3 dec / År 41 / Nr 5 2023

Pionjären från Tranås fortsätter som vägvisare för trygga val

Tranås Energi var tidigt ute med egen förnybar elproduktion i sina småskaliga vattenkraftverk och biobränsleeldade kraftvärmeverk. Bolaget har de senaste åren satsat stort på bland annat unik miljöanpassning av vattenkraftverken och är nu även först ut att få märkningen Schysst Elhandel.

Miljöfrämjande åtgärder går före ekonomiska intressen för Tranås Energi. Det har emellertid visat sig vara en riktigt bra affär – med nya elkunder över hela landet som resultat. Tranås Energis vd Niklas Johansson är övertygad om att det är det stora engagemanget för miljö och biologisk mångfald som ger framgång.

Det är tydligt att många kunder väljer oss som elleverantör tack vare vårt miljöarbete. Tranås Energi uppmärksammas ofta då man talar om betydande insatser för miljön – vi har bland annat fått en miljödiplomering från Älvräddarna och olika miljöinriktade tidskrifter skriver gärna om vårt arbete, berättar Niklas Johansson.

Först med Schysst Elhandel
Tranås Energi kombinerar sin hänsyn till miljön med omtanken om kunden och nyligen blev de ett av de tre första elbolagen i landet att certifieras enligt Energiföretagen Sveriges kriterier för den nya märkningen Schysst Elhandel.

Schysst Elhandels syfte är att hjälpa kunden sortera bort oseriösa alternativ och göra ett tryggt och bra val av elhandelsavtal, något som den ytterst personliga kundtjänsten på Tranås Energi verkligen kan ställa sig bakom.

Nu hoppas vi att fler elbolag ska följa efter så att vi tillsammans kan öka förtroendet i branschen, säger Niklas Johansson.

Utveckling i miljöns tecken
Som tidigare nämnt är Tranås Energi en pionjär ur flera avseenden. Mångmiljoninvesteringar har gjorts för att främja biologisk mångfald runt vattenkraftanläggningarna och flera gånger har man valt att satsa på åtgärder som är mer omfattande än vad lagen kräver. Ett exempel är deras unika initiativ till att ändra en av kraftstationernas vattendom för att släppa förbi en större mängd vatten, vilket gynnar exempelvis fisken i området. Flera av anläggningarna har idag faunapassager, som gör att fisken kan röra sig förbi, och målet är att alla ska ha detta inom de närmaste åren.

Verksamheten går i miljöns tecken på alla plan. Tranås Energi har påbörjat en uppbyggnad av infrastruktur för elfordon i Tranås med omnejd och laddstolpar finns redan på flera platser i kommunen. Även denna satsning markerar energibolagets vilja att vara en föregångare i övergången till ett hållbart samhälle.