Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Pipelife tillverkar rör för livet – rent vatten ska vara självklart även i framtiden

Pipelife är en ledande europeisk tillverkare av plaströr och rördelar. Trots att den typ av produkter som Pipelife utvecklar och tillverkar finns överallt i samhället är företaget relativt anonymt. Precis som rören – de syns ju oftast inte, men när man lyfter på locket är det en bransch med en omsättning på över tre miljarder kronor enbart i Sverige.

Pipelife är ett paneuropeiskt bolag och har en lång historik i Sverige. Idag representeras den svenska produktionen av tre fabriker på strategiska platser, nämligen i Ljung, Ulricehamn och Haparanda. Den största delen av det som tillverkas används i Sverige och är anpassat för den svenska marknaden.
– En av de viktigaste framgångsfaktorerna i vår bransch är att förlägga tillverkningen så nära kunderna som möjligt. Att transportera rör är att transportera stora mängder luft – rören är ju ihåliga. Därför vill vi ha tillverkningen så nära installationsplatsen som möjligt, förklarar Pär Näslund, vd på svenska Pipelife.
De tre svenska fabrikerna inom Pipelife sysselsätter sammantaget ungefär 250 personer och har en omsättning på över en miljard kronor.

Bäst på hemmaplan
Sedan fabrikerna i Ljung, Ulricehamn och Haparanda slogs ihop till en gemensam enhet – samtliga fanns och var fristående innan de blev en del av Pipelife, så har det investerats mycket i att uppgradera och modernisera anläggningarna.
– Vi har idag en hög automationsgrad och bedriver en mycket effektiv tillverkning. Det måste vi göra för att möta konkurrens från lågkostnadsländer. Även om våra produkter är logistikintensiva så finns det aktörer som söker konkurrera med lägsta pris. Vi kan då med vår effektivitet vara det mest lönsamma alternativet även med produktion i ett högkostnadsland som Sverige, säger Pär Näslund.
– Många av våra konkurrenter har en högre exportandel än vad vi har, men vi vill vara bäst på hemmaplan. Över 95 procent av det vi tillverkar stannar i Sverige, tillägger Pär.

Förutsättning för rent vatten
Pipelife spelar en viktig roll som möjliggörare i samhällsutvecklingen. Rör behövs ju som bekant överallt.
– Våra rör används för att transportera dricksvatten, avloppsvatten, dagvatten, el, fiber och telekomlösningar. Med andra ord väldigt många applikationsområden för en och samma produkt. Det ger stora utvecklingsmöjligheter och den största tillväxten ser vi inom infrastruktur och uppgradering av gamla ledningsnät, berättar Pär Näslund.
En del vattenledningar har legat i marken i närmare 80 år, så utbytesbehovet är stort på många håll. Den största utmaningen är finansieringen.
– Om det även i framtiden ska vara självklart att rent vatten kommer ur kranen så måste renoverings- och utbytestakten öka. Dagens renoveringstakt räcker inte. Om den inte förändras så kommer rent vatten inte att vara en självklarhet ens om 20 år. Här ser vi störst utvecklingspotential, säger Pär Näslund.