Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Piteå kommun – mitt i utvecklingen

Piteå kommun är P:et i den gemensamma satsningen P.S. Saknar dig! som genomförs tillsammans med Skellefteå kommun för att locka fler invånare till norra Sverige. Det senaste rekryteringsevenemanget gick av stapeln i november 2019 på KTH och Skansen i Stockholm och då med en uppslutning utöver förväntan.

Peter Palmqvist, näringslivschef på Piteå kommun, har en mycket tydlig syn på betydelsen av att satsa på samverkan i den norra regionen:
– Ska vi kunna utvecklas och skapa tillväxt i norr måste vi jobba tillsammans. Vi har under de senaste åren haft en positiv utveckling i Piteå när det gäller befolkningsmängden, men den är trots allt ganska blygsam. Och när det gäller kompetensförsörjningen för våra företag och även för den kommunala verksamheten så är den inte tillräcklig. Därför kraftsamlar vi tillsammans med Skellefteå kommun för att gemensamt berätta om allt som händer här uppe och vilka möjligheter man har om man är sugen på att flytta hem igen.
– Vi ser goda utvecklingsmöjligheter inte minst med tanke på Northvolts etablering av batterifabriken i Skellefteå och utbyggnaden av vindkraftsparken i Markbygden, Piteå. Båda etableringarna kommer bli de största av sitt slag i Europa och självklart kommer hela regionen vinna på att de valt att etablera sig i just Skellefteå och Piteå. Tillsammans kommer de generera tusentals arbetstillfällen och när det gäller omställningen till förnybar energi kommer våra kommuner hamna i frontlinjen. En intressant fakta kring Markbygden är att när parken är helt utbyggd kommer den att leverera uppemot 12 TWh per år, vilket motsvarar cirka sju procent av hela Sveriges elproduktion.

Regionen är mycket mer
Syftet med evenemanget P.S. Saknar dig! är att samla företag och kommuner från Norr- och Västerbotten och med gemensamma krafter marknadsföra regionen bland intressenter i storstadsregionerna. Att börja i Stockholm är då det bästa tänkbara. Både Northvolt och Markbygden kommer erbjuda många arbetstillfällen, men samtidigt vill man också berätta att det händer så mycket mer här uppe.
– Vi behöver massor av olika kompetenser, inte bara inom energi och hållbarhet. Vi behöver fler utbildade lärare, personal inom vård och omsorg, ekonomi, administration och så vidare. En ny megastor batterifabrik kommer självklart kunna erbjuda enormt många arbetstillfällen, men alla kan ju inte jobba på Northvolt. Eller Markbygden. Ska vi ha ett väl fungerande samhälle och en kommun som kan fortsätta leverera bra service till våra medborgare så är det så många fler kompetenser vi behöver för att kunna möta framtiden. Att vi sen har nära till havet, fjällen och natur som nästintill är orörd blir ju som grädde på moset och borde kunna attrahera ganska många, säger Peter Palmqvist.