Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Piteå Näringsfastigheter

Piteå är en av två kommuner i Norrbotten som har haft och fortfarande har en stabil tillväxt över tid. Det har nog knappast undgått någon i regionen att Europas största landbaserade vindpark byggs i Piteå. Samtidigt bygger Northvolt Europas största batterifabrik i Skellefteå. Båda är etableringar som skapar ringar på vattnet inom det regionala näringslivet. Mitt i allt detta står Piteå Näringsfastigheter redo, att bidra med lokaler för såväl det stora som det lilla företaget.

Piteå Näringsfastigheter som bolag verkar för att skapa förutsättningar för företag och verksamheter av alla olika slag. Med en bred fastighetsportfölj som främst består av kontors- och industrilokaler kan även ett fåtal butikslokaler adderas. Den breda mixen av lokaler gör att det finns något för alla. Allt från byggföretag med en anställd till nationella och inte minst internationella aktörer som sysselsätter hundratals anställda.

De senaste åren har framförallt vindkraften etablerat sig som en framtidsbransch och där har Piteå Näringsfastigheter tillsammans med aktörer inom vindkraft hittat färdiga lokaler såväl som anpassat andra för att möta de förfrågningar som dykt upp. Det råder ingen tvekan om att även nämnd batterifabrik har skapat ett drag kring etablering i regionen och då även i Piteå som ligger strategiskt till ur ett Skellefteåperspektiv. Med två flygplatser inom 1 timmes avstånd är Piteå den perfekta länken att etablera sig på.

Med lokalytor som uppgår till omkring 200 000m2 finns det något för alla typer av verksamheter. Från att förfrågan inkommer till att inflyttning och eventuell anpassning är genomförd är Piteå Näringsfastigheter med genom hela processen.

Hos Piteå Näringsfastigheter AB finner du inte bara en framtida lokal, utan du får även ett stöd utöver det vanliga. Långsiktighet är en annan aspekt som är viktig för att skapa trygghet och möjlighet att för företagen ta nästa steg. En resa som Piteå Näringsfastigheter alltid ser som meningen med målet, för som de själva uttrycker sig; ”för din framgång är vår framgång”