Tis 29 nov / År 40 / Nr 4 2022

PK Spår är med och bygger Kirunas nya järnväg

PK Spår i Kiruna AB etablerades 2004 med en vision om att bli en ledande aktör i norra Sverige för säkerhets- och underhållsarbeten på och omkring järnvägen. Idag utför familjeföretaget omfattande underhållsarbeten i hela Skandinavien. Tyngdpunkten är fortfarande koncentrerad till norra Sverige, inte minst kring Malmfälten där behovet av företagets tjänster har ökat med en expanderande gruvindustri.

När Peter Flygare etablerade PK Spår i Kiruna för drygt åtta år sedan upplevde han en riktig rivstart. Redan första sommaren expanderade verksamheten till 12 anställda.
– Vi insåg tidigt att det fanns en enorm utvecklingspotential, vi tog vara på de möjligheter som erbjöds och har idag en väletablerad verksamhet i Sverige, Norge och Danmark, bekräftar Anna Flygare, som sköter all ekonomi och administration i företaget.

Värdesätter hög kompetens
Från dag ett etablerade PK Spår sitt namn som en pålitlig, flexibel och framförallt kompetent samarbetspartner för alla typer av järnvägsarbeten.
Peter Flygare berättar att tjänsteutbudet idag omfattar TSM-A, TSM-Vut samt tekniska vagntjänster. Bland medarbetarna finns både bantekniker och termitsvetsare, man utför i princip alla typer av säkerhets- och underhållsarbeten på och vid järnväg. Dessutom tillhandahåller PK Spår utbildning och skyddsanvisningar för berörda parter. Ett angränsande affärsområde är allehanda gruv- och industriella underhållsarbeten där man förlitar sig på samma teknik som för järnvägsunderhåll.
– Alla som arbetar för oss är utbildade på Banskolan i Ängelholm. Vi värdesätter en mycket hög kompetens. De tjänster som vi levererar är oerhört säkerhetsinriktade, vi måste borga för en hög drift- och personsäkerhet och därför tillämpar vi vidareutbildning för alla anställda. Vi har exempelvis en anställd svetsansvarig, benämningen är IWS (International Welding Specialist), som utför noggranna inspektioner av allt vi gör, berättar Peter vidare.

Egna svetsprocedurer
All säkerhetspersonal måste fortbildas varje år. PK Spår har investerat i en egen utbildningsavdelning som sköter kompetensutvecklingen, och man utbildar även personal från andra företag.
– Utbildning av personalen är den enskilt största investeringen för oss, liksom för de flesta företag som erbjuder avancerade svets- och underhållstjänster. Att vi dessutom innehar egna svetsprocedurer enligt PLA och SKW gör oss till en aktör att räkna med för rätt utförda säkerhetsarbeten, poängterar Peter Flygare.

Trygga tjänster för morgondagens järnvägar
PK Spår är bl.a. involverade i restaureringen av Roslagsbanan som har upprustats. Företaget har också utfört omfattande restaureringsarbeten åt Banedanmark, som ansvarar för de statliga järnvägarna i Danmark. På hemmaplan, omkring Kiruna och över hela Malmfälten, har PK Spår kontinuerliga uppdrag. Bland tidigare projekt finns skarpa samhällsbyggaruppdrag som exempelvis spårbyte mellan Kiruna och Narvik och den nya Sjöbangården för LKAB.
– Vi är med och bygger Kirunas nya järnväg. Staden flyttas och expanderar, vi är med hela tiden och servar det befintliga järnvägsnätet samt bygger ut nytt för att möta framtidens krav och behov här i regionen, kommenterar Peter Flygare.
Behovet av att renovera, underhålla och rusta upp järnvägen är i princip konstant. Eftersom svenska staten likväl som EU vill flytta över mer gods till järnvägen finns ett stort behov av att trygga drift och säkerhet på och i anslutning till den. Framtiden ser därför ljus ut för PK Spår, som med kunskap och erfarenhet levererar trygga, pålitliga tjänster för morgondagens järnvägar.