Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Plast är fantastiskt!

Plast är högt upp på politikernas dagordning, både nationellt och i EU. Många ogillar plast och tror att de genom att minska plastanvändningen gör en insats för miljön – när det är precis tvärtom! Utan plast skulle EU:s energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser öka med runt sextio procent. Här är exempel på hur plasten gör nytta:

– Plast minskar matsvinnet. Plastförpackningar ger avsevärt ökad lagringstid. Gurkan håller sig fräsch längre och moderna köttförpackningar ökar lagringstiden från fem till tio dagar. Det reducerar matsvinnet både i affären och hemma.

– Plast ger lättare fordon. Inom fordonsindustrin ökar användningen av plast, det minskar vikten och därmed energiförbrukningen. I snitt består en modern bil av mellan tolv och femton procent plast, vilket i sin tur ger minskade koldioxidutsläpp med trettio ton per år i Europa.

– Plast ger energisnåla hus. Plast har god isoleringsförmåga, vilket ger varmare hus på vintern och svalare hus på sommaren. Att använda isoleringsmaterial i plast kan minska energiförbrukningen med upp till nittio procent.

Trots de positiva egenskaperna och effekterna kommer rapporter och larm om att mängden plast i haven ökar och misstänkt farliga kemikalier i plasterna uppmärksammas allt mer. Det är problem vi behöver ta på allvar, även om vi inte löser dem genom att plastbanta. Det handlar istället om att sluta kretsloppet. Det viktigaste är effektiv avfallshantering. Vi måste återvinna mer plast och sluta skräpa ned. Bli ett mer cirkulärt samhälle helt enkelt.

Västkusten är det område i Sverige som är mest drabbat av nedskräpning. Skräp förs dit med strömmar från hela världen. Därför är det viktigt att jobba globalt med att lösa problemet. Mycket av den plast som hamnar i den marina miljön har blåst dit från soptippar. Vi inom plastbranschen vill att det ska bli förbjudet att lägga plast på soptipp i hela EU. I Sverige är det förbjudet sedan flera år. Vi driver även flera projekt runt om i världen för att minska nedskräpningen.

Trots utmaningarna är plast en så spännande materialgrupp. Variationsrikedomen är enorm. Vissa plaster är starkare än stål, andra är mjuka och elastiska. Det finns plaster som klarar höga temperaturer, andra mjuknar av varmt vatten. Några plaster är vattenlösliga, andra klarar starka kemikalier. Det ger enorma möjligheter!

Riktigt spännande områden just nu är utvecklingen av effektivare vindkraftverk och funktionellare solpaneler. Solceller i plast blir allt billigare att tillverka. De kan både göras väldigt tunna och tillverkas av mjuka plastmaterial. I takt med att vi ökar användningen av vind- och solenergi behöver vi också kunna lagra överskottsenergin tills när vinden mojnat eller solen inte lyser. Då kan ledande plaster vara lösningen i framtida miljövänliga batterier.

Avslutningsvis är plastbranschen otroligt spännande och innovativ. Plast kommer ha en självklar plats i framtiden för att bidra till en hållbar värld som är mer resurseffektiv.

Magnus Huss, förbundsdirektör och vice vd på IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige