Sön 10 dec / År 41 / Nr 5 2023

Plastens vagga stod i Perstorp

Den första plasten i Skandinavien tillverkades i Perstorp och många välkända plastprodukter har kommit från företagen i den skånska orten.
I Plastens Hus visas en utställning om plastens utveckling och betydelse i det svenska samhället utifrån verksamheterna i Perstorp.

– Grundorsaken till bildandet av Plastens Hus var oron som uppstod när Industrikapital köpte Perstorp AB av familjen Wendt. Många trodde att samhällets historia skulle försvinna från bygden och att de nya ägarna inte var intresserade av det som varit. En grupp gick samman och föreslog kommunen att starta ett museum för att bevara den gamla industrihistorien från Skånska Ättiksfabriken och Perstorp AB, berättar Bo Persson, administratör på Plastens Hus.
Vid ett möte den 14 april 2005 på Perstorps hotell bildades föreningen Plastens Hus i Perstorp. Här fanns många med anknytning till plast i Perstorp, men också andra företagare och privatpersoner.

En ideell förening
Föreningen, som är ideell, förvaltar och driver Plastens Hus, där såväl permanenta som tillfälliga utställningar, arrangemang och andra aktiviteter på temat plast och plastkultur anordnas.
Föreningen har idag 466 medlemmar och kommer troligen att vara mer än 500 inom kort.
– Vi har bland annat guidade besöksgrupper som består av sällskap på mellan 6 och 20 personer. Det är till största delen äldre människor från olika pensionärsorganisationer, men också en del skolklasser som får lära sig om traktens förflutna, berättar Bo Persson.
Plastens Hus anordnar också mycket aktiviteter, bland annat temakvällar som äger rum en gång i månaden.
– Vi har också studieverksamhet då folk får lära sig om plastens historia av intressanta personer som har rötterna i Perstorp AB, berättar Bo Persson.

En lång historia
Plastens historia är längre än vad de flesta är medvetna om och vårt förhållande till plast har varierat under olika tidsepoker. Den första plasten i Skandinavien tillverkades av Skånska Ättikfabriken 1918 i Perstorp. Det nya materialet började snabbt att användas inom en rad områden. Under åren utvecklades plastproduktionen och vid andra världskrigets slut 1945 var Perstorp Skandinaviens största plastindustri med över 10 000 artiklar på programmet – allt från fingerborgar och biljardbollar till gruvhjälmar, toalettsitsar och telefonkåpor.

Museet moderniseras
Museet i Perstorp ska nu moderniseras och man ska bland annat installera pekskärmar, där besökarna ska kunna se och läsa om plastens historia, utbud och framtid.
– Vi ska också bli mer interaktiva. Besökare som kommer till utställningen ska kunna trycka på en knapp och höra en inspelning från personer som berättar om en viss tid. Våra utställningar är ju lokaliserade i det gamla glassliperiet och därför handlar den första inspelningen om Skånska Glasmanufakturen. Det är en person som jobbat i dessa lokaler för länge sedan som berättar, säger Bo Persson och tillägger:
– Vi kommer att fortsätta vårda det gamla arvet från Ättiksfabriken och Perstorp AB. Roten till hela verksamheten kring Plastens Hus är det lokala stödet från engagerade människor.