Tis 29 nov / År 40 / Nr 4 2022

Plastex har precis som Skellefteå kommun antagit offensiva tillväxtmål

Plast är ett mycket flexibelt och mångsidigt material som går att integrera och forma i näst intill all oändlighet. Det är i princip bara fantasin som sätter gränserna nu när tekniken förfinats till en sådan grad att plast i allt större utsträckning ersätter aluminium och andra metaller likväl som gummi i olika applikationer. Den senaste tekniken – och gedigen kunskap och erfarenhet – finns hos Plastex i Skellefteå.

Utvecklingen har gått raskt framåt när det gäller plastens egenskaper och tillämpningsområden, produktion och efterbearbetning. Material som kan kombinera vanligtvis motstående egenskaper som flexibelt och robust, hårt och mjukt, tätande och luftigt går att integrera nästan var som helst. Det öppnar en värld av möjligheter för Plastex som heltäckande leverantör av nya, smarta material för tillämpning inom de flesta branscher.

Offensiva tillväxtmål
Plastex har en gedigen historia i Skellefteå. Företaget grundades 1970 och har varit med och byggt upp en framstående tradition kring plasttillverkning och utveckling av smarta material i regionen.
Tillsammans med lokala samarbetspartners fortsätter Plastex att skapa tillväxt i en region som präglas av förändring. Det är nu det börjar hända saker i Skellefteå, menar många. Andra menar att kommunen alltid präglats av ett starkt industriarv och ett entreprenörskap som tål att jämföras. Båda grupperna har rätt.
För Plastex innebär kommunens tillväxtambition en möjlighet att knyta nya kontakter och trygga framtida arbetskraft. Ju fler människor som rör sig i regionen, desto bättre. Och precis som kommunen så har Plastex antagit offensiva tillväxtmål.
– Vi har länge levererat till några av Sveriges största aktörer som använder strängsprutade plastdetaljer i sin tillverkning. Vi har den kunskap och erfarenhet som krävs, och vi har tekniken för att kunna leverera mycket stora serier. Det vi ska göra nu är att kommunicera det än mer så att vi blir mer synliga på den svenska såväl som europeiska marknaden, säger Camilla H Lindh, vd på Plastex.

Optimerar kundernas processer
Plastex är omsättningsmässigt en av Sveriges största leverantörer av extruderade (strängsprutade) plastprofiler. En del av produktionen går på export, företrädelsevis till Europa men Plastex har även erfarenhet av att leverera globalt.
Kännetecknande för Plastex är en nästan unik förmåga att lyssna på kunderna och utveckla produktionen därefter. Effektiva flöden är en förutsättning för att Plastex ska kunna leverera enligt de moderna, mycket pris- och kvalitetsmedvetna kundernas krav.
– För oss är det oerhört viktigt att skapa lönsamhet i våra kunders affärer. Tack vare kostnadseffektiva produkter kan vi kapa kostnader och optimera flödet i kundernas processer. Vi har kapacitet i befintliga lokaler för att ta oss an fler kunder och större projekt, vilket vi nu ska uppmärksamma marknaden på i större utsträckning än tidigare, understryker Camilla.

Heltäckande partner
Extrudering är en mycket flexibel teknik som lämpar sig för medelstora till stora serier. Plastex arbetar med alla typer av termoplaster och har under de senaste 45 åren sett det mesta som finns att se inom branschen. Det gör att företaget snabbt kan anpassa sig efter nya krav.
– Den senaste trenden visar att allt fler söker en partner som kan ta sig an större och mer omfattande projekt, det vill säga en leverantör som kan leverera en helhetslösning. Vårt svar på det är att öka vår kapacitet inom såväl utveckling och konstruktion som efterbearbetning. Idag ser vi oss som en heltäckande partner inom utveckling och tillverkning av extruderade plastprofiler för ledande svensk och internationell industri, säger Camilla H Lindh som avslutning.