Sön 26 jun / År 40 / Nr 3 2022

Plastfilm behövs fortfarande överallt

Plastfilm är ett halvfabrikat som används i oändligt många slutprodukter. Faktum är att plastfilm finns i saker som vi omges av och kommer i kontakt med dagligen. Samtidigt är det en produkt som har krävt många års utveckling för att nå fram till dagens hållbara utförande.

Det produktsortiment som Ronnebyföretaget Riflex Film står för anses vara ett av världens mest högkvalitativa inom segmentet plastfilmer. Tillämpningarna är många och bland slutprodukterna finns allt från biofilmdukar till medicinska hjälpmedel. Därmed finns även kunderna världen över.

Växer utanför Sverige
De segment som Riflex Film verkar inom är till största delen högteknologiska med mycket höga krav på kvalitet och prestanda. Det styr också valet av råvara i filmen som tillverkas.
Råvarorna är så långt raffinerade att de är godkända för kontakt med livsmedel, även om Riflex Film ännu inte verkar inom livsmedelssektorn.
Däremot växer företaget tillsammans med kunder inom bio- och hemmabiosegmentet i framförallt Europa.
Ytterligare ett tillväxtområde är inom tryckeribranschen där plastfilm används för att skapa högglansigt tryck. Ett helt nytt område för Riflex Film har utvecklats under de senaste två åren och det omfattar plastfilm för fordonsinredningar.
– Vi gör investeringar i produktionen för att ständigt ligga i framkant både teknik- och råvarumässigt. Eftersom vår försäljning till största delen baseras på marknader utanför Sverige måste vi ha en produktion som är globalt konkurrenskraftig i fråga om både kvalitet och pris, förklarar Magnus Kindberg, vd.

Plastfilm behövs mer
Världen kommer att behöva plastfilm i större utsträckning i takt med att fler människor får en högre levnadsstandard. När välståndet ökar i stora delar av världen ökar också efterfrågan på nya produkter, och då inte minst den typ av slutprodukter som Riflex Films halvfabrikat används till att framställa.
Det talas samtidigt mycket om plastens vara eller icke vara. Magnus Kindberg betonar att Riflex Film tillverkar högvärdigt material som knappast kommer att hamna i havet.
– Plastfilm behövs i allra högsta grad fortfarande och faktiskt ännu mer idag än för bara några år sedan. Vi tillverkar inte engångsartiklar eller lågvärdesprodukter. Vi ser till att hålla en råvaruhushållning i toppklass och vår plastfilm kan återvinnas till 100 procent.

Fler jobb i Ronneby
Med över 60 års erfarenhet från plastindustrin fortsätter Riflex Film att driva den globala utvecklingen inom sitt område. Produktionskapaciteten måste höjas och det kommer bli fler arbetstillfällen i fabriken i Ronneby, som idag sysselsätter 65 personer.
– Den globala utvecklingen pressar förvisso priserna, men vi ser också att man värdesätter kvalitet mer och mer. Att man numera ser till totalkostnaden för produkterna är gynnsamt för oss som bedriver tillverkning i Sverige. Vi kommer att behöva anställa ett antal personer i närtid, både inom produktion och utveckling, avslutar Magnus Kindberg med.