Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Plastindustrins klarast lysande stjärna

Fyra anrika aktörer bildar Skandinaviens ledande leverantör av plastkomponenter. Efter sammanslagningen av STI, Malmö Industriplast, Molybon och Andrén & Söner står den nordiska marknaden väl rustade att möta eventuella hot från lågkostnadsländer. Nordic Plastics Group (NPG) står nämligen för branschens mest kompletta utbud av bearbetade komponenter.

En kontakt, en leverans och en faktura. NPG representerar ett totalkoncept som innebär att man står för allt ifrån idé till färdig montering. Tillverkning sker i Trelleborg och Helsingborg och under samma tak finns alla bearbetningsprocesser samlade. Försäljningskontor och lagerhållning av halvfabrikat finns dessutom i Göteborg.
– Inget annat tillverkande bolag i branschen kan erbjuda samma bredd som vår företagsgrupp, i alla fall inte i Skandinavien. Allt är tack vare den genuina erfarenhet och kunskap som de fyra ursprungliga bolagen representerar, säger Patrick Kaufmann, vd för NPG sedan drygt två år tillbaka.

Steget före massproduktion
NPG arbetar företrädelsevis med tekniska plaster och glasklara plaster. Det är framförallt små serier som tillverkas, ofta som förstadium till kommande massproduktion. Eftersom formsprutningsverktyg är stora kapitalinvesteringar så vill tillverkare säkerställa att det som ska formsprutas verkligen håller måttet gällande funktion och hållfasthet.
– Genom att låta oss utveckla och tillverka en mindre serie av produkten säkerställs att rätt sak tillverkas från början. Här finns stora besparingsmöjligheter för hela plastindustrin, menar Patrick Kaufmann, som har ett långt förflutet inom industrin då han under större delen av sitt yrkesliv varit verksam på Trelleborgsetablerade Molybon, numera en del av NPG.
Att huvudkontoret för NPG finns i Trelleborg är heller ingen tillfällighet. Större delen av råvaran kommer från Tyskland, och då ligger Trelleborg väldigt bra till rent logistikmässigt.
– Närheten till kontinenten har fortfarande en mycket stor betydelse, speciellt för tillverkande företag som snabbt måste leverera efter marknadens krav. Att vi kan hålla leveranstider på tre veckor gör oss givetvis ännu starkare, fortsätter Patrick.

Företräder starka varumärken
Även om de fyra plastföretagen organiserats under NPG används de ursprungliga företagsnamnen när man söker nya kontakter och marknadsför gruppens tjänsteutbud. De förknippas med starka varumärken som fortfarande väger tungt i relationsskapande och utveckling på nya marknader.
– Ofta har man hört namnen förr och det vinner vi mycket på. Vi har mycket att konkurrera med från Trelleborg, förutom läget så har vi även stora konkurrensfördelar i den nybyggda fabriken som håller extremt effektiva flöden. Dessutom har vi en mycket trogen personalstyrka som bidrar till vår fortsatta utveckling.

Tillväxt med trendbrott
Patrick Kaufmann avslöjar att man inom en snar framtid kommer att behöva utöka personalstyrkan då den nya fabriken bidrar med en betydligt större produktionskapacitet.
Dessutom sker ett trendbrott i det att NPG nu blir en intressant leverantör för företag som tidigare sett de enskilda bolagen som lite för små för att anlita för riktigt stora projekt.
– Det finns minimikrav på organisationen för att få leverera vissa produkter. Nu har vi kommit över den tröskeln och ser alla möjligheter för fortsatt tillväxt från Trelleborg.
NPG ägs av Söderbergföretagen som även omfattar systerbolagen Elisolation i Laxå, Henjo Plåtteknik i Ljungby, AB Blinkfyrar och ProVia Vägmärkning AB.