Fre 3 dec / År 39 / Nr 4 2021

Platsen påverkar hälsan

Future Position X i Gävle är Europas ledande och mest prisbelönta klusterorganisation inom geografisk informationsteknik. Den ideella föreningen stödjer forsknings- och innovationsprojekt samt hjälper företag och organisationer att nå ut i världen.
– Vi arbetar uteslutande i projektform, säger Lars Jansson, ordförande i Future Position X. Mest omfattande arbetet just nu är det tioåriga innovations- och forskningsprogrammet Geo Life
Region, där målet är sjuttio nya företag och ettusen nya arbetstillfällen.

Arbetet i det tioåriga innovations- och forskningsprogrammet som inleddes 2013 drivs av insikten att platsen påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande, liksom vi människor i vår tur påverkar platsen och miljön. Det här är ett nytt kunskapsområde som håller på att växa fram i forskarvärlden – GeoHälsa.
Viktigt för oss de första tre åren har varit att skapa möten mellan experter, forskare inom geografisk informationsteknik och forskare inom tex. arbetsmiljö, medicin, genetik, beteendevetenskap, idrottsvetenskap och folkhälsa., säger Lars Jansson.
Det här är mycket spännande för vi är inne på otrampad mark, men genom att länka ihop olika kompetenser ser vi att ny kunskap, nya lösningar och nya affärsområden växer fram. Korsbefruktningen leder till nya innovationer, produkter och tjänster, nya och växande företag och fler arbetstillfällen.

Spår två
Under de kommande åren räknar Future Position X med att växla in på ett parallellt spår. Bredvid arbetet med att utveckla forsknings- och kunskapsområdet GeoHälsa kommer man samtidigt att stimulera entreprenörer, företag och forskare att ge sig in i konkreta utvecklingsprojekt.
Ja, det gäller nu att börja ta tag i de landvinningar som forskarna gör och sätta de i händerna på entreprenörer och företag som utvecklar idéer och kunskap till säljbara tjänster och produkter, som också kommer att bidra till förbättrad folkhälsa och sänkta kostnader för samhället, avslutar Lars Jansson ordförande i föreningen.

Fakta Future Position X
– Icke vinstdrivande förening med fyrtio medlemmar. Mest företag, men också Gävle kommun, Region Gävleborg, Högskolan i Gävle och Lantmäteriet
– Uppdraget är att bidra till regional tillväxt framförallt inom sektorn geografisk informationsteknik
– Hundratalet partners i över tio länder
– Tiotal anställda
– Finansiärer är bla. medlemmarna, Vinnova, Tillväxtverket, Post och Telestyrelsen, Gävle kommun, Region Gävleborg, Högskolan i Gävle samt Lantmäteriet