Sön 26 jun / År 40 / Nr 3 2022

Platsvarumärket Vadstena ska stärkas

Semesteridyllen Vadstena, en pärla vid Vätterns strand, bjuder på både småstadsliv och lantligt lugn. Två välkända landmärken för Vadstena är slottet och klosterområdet, medeltida besöksmål som lockar närmare en halv miljon besökare årligen. Vadstena har dessutom så mycket mer som kan utvecklas och presenteras av nytänkande entreprenörer inom upplevelseindustrin. 
 
Besöksnäringen är en av Sveriges mest växande näringar och även den näring som kan generera flest jobb på kortast tid. Att satsa på den är självklart för en kommun som samtidigt värnar om hållbarhet där man ser till alla aspekter med ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. 
Vadstena kommun satsar genom sitt bolag Vadstena turism & näringsliv på en utveckling av platsbundna näringar, något som förvisso inte är nytt för Vadstena men som nu görs på ett nytt sätt. 
– Vi har en stor förmån i att många redan hittat hit, och många besöker Vadstena för de mest kända medeltida sevärdheterna. Men det går att utveckla utbudet på flera sätt så att besökare stannar längre och besöker fler platser, menar Jessica Hallros, näringslivschef och vd på Vadstena Turism & Näringsliv AB.
 
Bra kan bli bättre
Vadstena hade relativt sin storlek, högst andel nyföretagande i hela Östergötland 2018 enligt Nyföretagarcentrum, så det pekar åt rätt håll. Entreprenörskapet är starkt med en hög andel invånare som driver egna företag, och verksamheten är allsidig med många branscher representerade. Mycket lantbruk, matproduktion, industri och tillverkning – men så även en hel del upplevelsebaserat. 
– Vi ska stötta hela näringslivet och vara en resurs för Vadstenas företag, oavsett bransch. Besöksnäringen särskilt syns ofta på våra sammankomster och näringslivsträffar, fortsätter Jessica Hallros. 
Engagemanget för Vadstena mynnar ut i att den lilla orten har mycket besöksrelaterad verksamhet och service som håller öppet året om, med ett gott utbud av butiker bland annat. 
 
Stärker platsvarumärket 
Efter en grundlig analys av varumärket Vadstena har Vadstena turism & näringsliv i samarbete med kommunen och näringslivet arbetat fram en varumärkesplattform och ett nytt platsvarumärke. Det kulturhistoriska arvet är givetvis påtagligt som resurs för den lokala besöksnäringen, och mer kan utvecklas ur det. 
– När vi berättar om Vadstena, en kreativ historia, utgår vi från de unika kulturhistoriska miljöerna som inspirerar till utveckling. Där kommer hållbarhetsaspekten in också, då vi medverkar i flera internationella projekt som handlar om hållbar destinationsutveckling.
Alla vill ha fler besökare, men resandet ska samtidigt vara hållbart. Den trenden är påtaglig i Vadstena såväl som i övriga Sverige och Europa. 
– Vadstenas kreativitet och nytänkande ger oss förutsättningar att ta oss an den utmaningen tillsammans med våra entreprenörer, avslutar Jessica Hallros med.