Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Polaris bygger unikt trähus i Skellefteå

Fastighets AB Polaris i Skellefteå har tillsammans med Consultec Arkitekter tagit fram ett nytt koncept för ett unikt industrihus i trä.
– Vi vill vara proaktiva och bidra till utvecklingen i kommunen, säger Fredrik Löfstedt, fastighetschef på Polaris.

Skellefteå kommun har idag cirka 73 000 invånare. En vision från kommunens sida är att den siffran ska vara 80 000 år 2030.
– Vi har också som ambition att växa inom Polaris. Vi kan inte skapa nya arbetstillfällen men vi kan vara med och bidra med lokaler till företag, säger Fredrik Löfstedt.
Fastighets AB Polaris är ett helägt kommunalt bolag som jobbar mot näringslivet i Skellefteå. Polaris äger ett 60-tal fastigheter och är bland annat ägare till högskoleområdet Campus.
Totalt har Polaris 300 000 kvadratmeter uthyrningsyta fördelat på industri, kontor och utbildningslokaler.

Nytt industrihus i trä
Ett stort projekt som Polaris kommer att arbeta med under 2016 är ett nytt industrihus i trä som kommer att byggas någonstans i centrala Skellefteå. Det är ännu inte bestämt var.
Konceptet bygger på en modulbaserad fastighet med en stomme i limträ, mellanväggar i KL-trä samt utvändiga träpaneler. Varje modul blir 24 meter lång, sex meter bred och med en totalyta på 139 kvadratmeter, varav en arbetslokal på 102 kvadratmeter. Varje enhet består av arbetslokal, kontor, personalrum, omklädningsrum och toalett.
– Det finns en marknad för små flexibla lokaler både för serviceföretag och tillverkningsföretag. Just nu håller vi på att projektera för ett nytt hus och vi jobbar med olika geografiska lägen lite beroende efterfrågan, säger Fredrik Löfstedt.

Ett hållbart alternativ
Träteknik vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå är Sveriges centrum för träteknisk forskning och utbildning, så kompetensen finns på nära håll. Det finns även träindustri i området som till exempel Martinsons, Plusshus och Jörnträ med flera.
– Träforskningen har pågått länge här och vi tycker att det är hållbart alternativ till traditionellt byggande, säger Fredrik Löfstedt.

Skapar en kreativ miljö
Polaris bygger för närvarande om en fastighet i centrala Skellefteå. I fastigheten ska inrymmas en Tech Start Up, en kreativ miljö för nystartade företag. Tanken är att bolag ska kunna inspirera varandra i den här miljön och på sikt göra Skellefteå till en ännu mer attraktiv kommun för nyetableringar.