Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Polisutbildningens moderna lärandemodeller uppskattas

En modern utbildning som är lyhörd för förändringar, som kan möta kraven i en dynamisk bransch och anpassa sitt innehåll efter nya förutsättningar. En utbildning som dessutom präglas av det högsta söktrycket bland samtliga av Linnéuniversitetets utbildningar och som således har stora förväntningar på sig. Polisutbildningen har ett stort inflytande och kan bli ännu starkare som treårigt kandidatprogram.

Linnéuniversitetet har länge arbetat för att polisutbildningen, som idag är en tvåårig grundutbildning, ska bli ett treårigt högskoleprogram. Nu är det nära att gå i lås och alla förberedelser är på plats. Nu väntas bara beslutet.
– Som högskoleutbildning kan polisutbildningen attrahera en ännu bredare målgrupp som också speglar mångfalden i samhället. Det är visionen vi arbetar efter och den genomsyrar hela vår verksamhet – från grundutbildningen till våra olika uppdragsutbildningar, säger utbildningschef Betty Rohdin.
Utöver grundutbildningen bedrivs även polisiär fortbildning och uppdragsutbildning för andra myndigheter, kommuner och företag, samt inte minst en omfattande internationell verksamhet med olika EU- och SIDA-projekt. Ett antal forskningsprojekt bedrivs också i nära anslutning till utbildningsverksamheten.

Sprider samhällsnära och aktuell kunskap
Att kunna kommunicera, förhandla och interagera är egenskaper som värdesätts och behövs inom såväl polisyrket som inom socialtjänsten, sjukvården och skolan. Det är egenskaper som är speciellt tydliga inom polisutbildningen och som man gärna delar med sig av till andra yrkesgrupper.
Ett konkret exempel är en uppdragsutbildning som utvecklats i samarbete med Institutionen för Medieteknik för att kunna föra strukturerade känsliga samtal med barn. Utbildningen riktas till yrkesgrupper som arbetar med barn såsom lärare, förskollärare, socialsekreterare, kuratorer samt sjukvårdspersonal.
– Med hjälp av videosimuleringar har vi lyckats skapa en mycket verklighetstrogen övningsmiljö för samtal med barn som kursdeltagarna får öva på utifrån sin yrkesroll, berättar Rolf Landgren, studierektor med ansvar för uppdragsutbildningar samt internationell verksamhet.
Utbildningen är nätbaserad och bygger på en interaktiv lärandemiljö med möjlighet att öva på att ställa korrekta och relevanta frågor till ett ”videosimulerat barn” som styrs på distans av en övningsledare. Förhoppningen är att utbildningen ska leda till ökad insikt så att man vågar fråga barn hur de har det utan att känna osäkerhet för hur frågor ska formuleras.
– Det finns en stor utvecklingspotential för den här typen av lärandemodeller och vi tror också att intresset för själva utbildningen kommer att öka. En kommuns socialtjänst i södra Sverige har redan upphandlat utbildningen och fler kommer troligtvis att följa i samma spår under året, tror Rolf Landgren.
– Andra konkreta exempel är uppdragsutbildning om konflikthantering riktad mot yrkesgrupper med så kallad ”tillsynsplikt”, men även uppdragsutbildning riktad mot yrkesgrupper inom räddningstjänst och försvarsmakten angående utryckningskörning och trafik.
 
Bygger verklighetstrogna utbildningsmiljöer
Grundutbildningen för poliser är den enda utbildningen vid universitetet som inte får praktisera i verklig yrkesmiljö. Därför har Polisutbildningen utvecklat kunskap att skapa så verklighetstrogna utbildningsmiljöer som möjligt. Det är en kunskap som passar utmärkt även för att anpassa och skräddarsy uppdragsutbildningar till andra yrkesgrupper med verksamhet som till någon del är närliggande någon av polisyrkets många olika arbetsmoment. Polisutbildningens blandning av yrkesverksamma poliser och akademiker som lärare tillsammans med Linnéuniversitetets samlade kompetens, ger stora möjligheter att anpassa utbildningsinnehåll efter nya förutsättningar. Polisutbildningen har även inspirerat andra verksamheter vid Linnéuniversitetet, bland annat med nytänkande modeller för e-lärande.
– Akademin måste hitta nya vägar att närma sig det kringliggande samhället, konstaterar Utbildningschef Betty Rohdin. Det tycker jag att Linnéuniversitetet lyckas mycket bra med som särpräglat entreprenöriellt universitet. Från vårt håll bidrar vi bland annat med nya modeller för lärande som tillämpas inom såväl grundutbildningen som inom uppdragsutbildningarna.
Inom polisutbildningen hoppas man på ytterligare bärkraft med högskolestatus i kombination med kreativa, moderna lärandemodeller som öppnar möjligheter för fler att välja en av samhällets viktigaste inriktningar.