Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Politiken borde fokusera mer på industrin

Handelskammaren Mittsverige har en central roll i näringslivets utveckling i Jämtland och Härjedalen. Vintersportstaden Östersund är inte bara ett nordeuropeiskt nav för olika typer av skididrott. I anslutning till Jämtlands residensstad frodas även ett rikt näringsliv med tyngdpunkt på industriell tillverkning och skogsindustri vid sidan av en stark besöksnäring.

– I Jämtland och Härjedalen pratas det för lite om industrins betydelse för samhällets utveckling över lag. Det kan bero på att vi har andra dominerande näringar där besöksnäringen är störst och snabbast växande, men trots det så har även industrin en avgörande roll för vår framtid i regionen. Vår roll inom Handelskammaren blir då att se till så att politik och näringsliv kommer närmare varandra, säger regionordförande i Jämtland Peter Vomacka, som gärna liknar Handelskammarens roll vid en länkande bro mellan näringslivet och politiken.
Som vd på ett av regionens större industribolag, Jonsson & Paulsson Industri AB, vet Peter Vomacka vilka utmaningar som den regionala industrin brottas med. Mycket kretsar kring den långsiktiga kompetensfrågan.

– Det borde egentligen vara en självklarhet att man från politiskt håll satsar mer på att stötta industrin, eftersom en stor del av regionens arbetstillfällen skapas inom och genom industrin. För varje industrijobb skapas minst ytterligare tre arbetstillfällen. Alla tillverkande företag söker utveckla tjänster kopplade till sin egen produktion och det lägger också grunden för fortsatt utveckling genom hela näringslivet, menar Peter Vomacka.

Det är också industrin som sätter riktlinjer för de nationella löneförhöjningarna. Handelskammarens uppgift är därför att stötta industrin, likväl som andra näringar i Jämtland och Härjedalen. Nyckelfrågorna kretsar kring internationalisering – hur man kan göra mer och större affärer utomlands samt utveckling av infrastruktur för affärer och inte minst kompetensutveckling för framtiden.