Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Politisk enighet och starkt näringslivsklimat skapar framgång i Älmhult

Älmhults kommun kallas ibland för Sveriges minsta storstad. Många lyfte på ögonbrynen när kommunen 2017 blev utsedd till Årets Tillväxtkommun.

– Det är ingen slump att det går bra för Älmhult. Vi har ett starkt näringslivsklimat, en god arbetsmarknad och vår befolkning ökar rekordsnabbt. Genom ett strategiskt tillväxtarbete och en politisk enighet strävar vi att hela tiden skapa möjligheter för alla som bor och verkar här, säger Eva Ballovarre (S), ordförande i kommunstyrelsen.
I Älmhult har det investerats miljarder de senaste åren och ytterligare satsningar är på gång. Företag expanderar och bygger. Det uppförs nya bostäder och det pågår en kraftig utveckling av infrastrukturen för att ge liv åt morgondagens Älmhult.
Alla gynnas
Det finns flera skäl till att kommunen växer. En av framgångsfaktorerna är ett starkt näringslivsklimat.
– Tillväxtpriset är en bekräftelse på att människor och företag i Älmhult gör bra saker tillsammans. Fler flyttar hit och det gör i sin tur att vi kan lägga mer resurser på vår välfärd. Alla tjänar på ett bra företagsklimat, berättar Eva.

Delaktiga i VD-nätverk
Att ha en bra dialog med näringslivet är prioriterat för politikerna i Älmhults kommun. Kommunchefen är också delaktig i VD-nätverk samt i företagarnas förening Växande Älmhult.
– Att ha ett gott samarbete mellan kommunens tjänstepersoner och näringslivet är prioriterat samtidigt som vi skapar arenor för politiker och näringslivet att träffas. Kommunen ska vara en möjliggörare, avslutar Eva.