Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Portföljförvaltning ger ett bättre elpris

Marknadens elpriser har varit låga under hela 2012 och tenderar inte att stiga under första halvan av 2013. Trots den låga prisnivån har Affärsverkens förvaltningsprodukter överträffat alla fastprisprodukter i pris under vintern, och fortsätter vara ett attraktivt alternativ framöver. Under den senaste tiden har allt fler fått upp ögonen för portföljförvaltning som elhandelprodukt och förenklar på så vis sin vardag – samtidigt som det finns pengar att spara.

Elpriset påverkas av många faktorer, bland annat av det svenska vädret, men också av nordiska och globala händelser och marknader världen över. Prisrörelserna blir därmed ytterst svåra att förutspå. Allt fler företag överlåter därför uppdraget med att bevaka elmarknadens priser till professionella elhandlare och väljer bland olika portföljförvaltningstjänster.
– Vi har en ständig bevakning av marknaden för att kunna köpa in el vid rätt tillfälle. Vi påbörjar gärna samarbetet med en ny kund ett år innan avtalet börjar gälla för att säkerställa så bra priser som möjligt. Både större och mindre företag kan ta del av våra förvaltningsprodukter. Vi har kunder från de allra största elförbrukarna till mindre företag och privatpersoner. Vår ambition är att alla ska kunna ta del av ett bra erbjudande och därmed skapa en god ekonomi i sin energiförbrukning, säger Affärsverkens marknads- och försäljningschef Anna Wallin.

Kunder i hela landet
Affärsverken har flera krafthandlare, som dagligen arbetar med att handla el till kundportföljerna. Nyligen anställde man ytterligare två experter som ska fokusera på portföljförvaltningsuppdraget. Affärsverken levererar kontinuerligt rapporter om marknaden och portföljförvaltningen för att kunderna ska kunna få en bra prognos över sina elkostnader.
– Vi är fortfarande ett relativt litet elhandelsbolag, men vi utmärker oss genom att erbjuda bra produkter och genom att ha serviceinriktad och duktig egen personal. Vi har vår bas i Karlskrona och Blekinge, men har kunder runt om i hela Sverige, upplyser Anna Wallin.

Uppmuntrar innovativa lösningar
Sedan september 2012 levererar Affärsverken även egenproducerad el från det nybyggda kraftvärmeverket på Mältan (Bubbetorp) i centrala Karlskrona. Med kraftvärmeverket erbjuder Affärsverken nu även närproducerad förnybar el.
– Vi gör noggranna marknadsanalyser och utvecklar våra produkter hela tiden. Vi mäter kundnöjdheten och introducerar nya produkter som svarar på marknadens efterfrågan. Vi har ett elunderskott i denna del av landet, därför måste vi vara extra lyhörda och uppmuntra innovativa lösningar. Som exempel har vi samarbeten med vindkraftsägare och privata aktörer som producerar egen el med överskott som vi köper, förklarar Anna Wallin.
Affärsverken väljer förnybart så långt det är möjligt och uppmuntrar allt fler till att börja producera egen förnybar el.

Kort om Affärsverken
Affärsverken Karlskrona AB är ett kommunalt ägt aktiebolag som bygger, utvecklar och driver infrastruktur i Karlskrona. Företaget arbetar inom affärsområdena Värme, Renhållning, Båt och Stadsnät. I dotterbolaget Affärsverken Energi AB bedriver vi elhandelsverksamhet vars marknadsområde sträcker sig över hela Sverige och i dotterbolaget Affärsverken Elnät AB bedrivs elnätsverksamhet. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14 001. Vi är 200 medarbetare och bolaget omsätter ca 1 mdkr. Medarbetare på Affärsverken delar värderingarna Omtanke, Närhet och Kvalité.