Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Positiv trend för Lilla Edet

Lilla Edets kommun blomstrar efter kraftfulla infrastrukturella satsningar mellan Trollhättan och Göteborg. Avstånden krymper, numera är det en knapp halvtimme mellan stationen i Lödöse och centrala Göteborg. Tack vare det nya dubbelspåret och motorvägsstandard kan Lilla Edet räkna med en ökad inflyttning. Kommunen förbereder därför för byggnation av nya bostadsområden.

Lilla Edet förenar det bästa från två världar. För den som vill bo naturnära men ändå ha storstadens hela utbud inom bekvämt räckhåll har Lilla Edet allt att erbjuda. Snabba kommunikationer har öppnat en enorm arbetsmarknad för kommunens invånare, som samtidigt kan fortsätta njuta av småstadspulsen och närheten till skogar, sjöar och vattendrag med mytomspunna Göta Älv som korsar kommunen.

Nya krafttag
Från att ha varit en mindre kommun präglad av utflyttning under många år tar Lilla Edet nu nya krafttag. Trenden fick en tvärvändning i samband med omfattande infrastrukturella satsningar, både gällande pendeltåg och utbyggnad av E45 som numera har motorvägsstandard. För att möta den positiva vändningen satsar kommunen på att bygga nya bostäder, inte minst i anslutning till den nya pendelstationen.
– Parallellt med bostadsbygget har vi en ambition om att stärka handeln i kommunen. Vi arbetar därför tillsammans med näringslivet för att utveckla den lokala handeln i vår kommun. Tanken är att invånarna ska kunna hitta allt de kan tänkas behöva på ett och samma ställe. Vi måste kunna erbjuda fler alternativ, ett större utbud. Ett viktigt steg är att vårt kommunala fastighetsbolag, LEIFAB, byggt ett nytt centrumhus med 26 lägenheter och verksamhetslokaler i marknivå, säger Ingemar Ottosson, kommunalråd.

Alla möjligheter
Det märks en tydlig ökning i antalet företag som vill flytta till Lilla Edet och intresset för nyföretagande tycks ha tagit fart på mycket kort tid.
– Det känns oerhört positivt, och i gengäld kan vi erbjuda så mycket mer i form av god service, korta beslutsvägar och förmånliga hyror. Vi ser verkligen att det börjar ta fart nu, konstaterar näringslivsutvecklare Kajsa Jernqvist.
Kajsa Jernqvist understryker framförallt vikten av att göra det så enkelt som möjligt att starta och driva företag i kommunen. Tillsammans med ett antal grannkommuner har man anammat budskapet i Sveriges kommuner och landstings utbildning ”Förenkla – helt enkelt”.
– Vi är nu mitt uppe i arbetet med att forma vårt förhållningssätt för hur vi ska arbeta vidare med företagskontakter. Det är korta vägar in till kommunen som gäller och det har vi redan idag. Vi har verkligen alla möjligheter nu och vi kommer att fortsätta driva utvecklingen framåt, säger Ingemar Ottosson och Kajsa Jernqvist avslutningsvis.