Fre 19 aug / År 40 / Nr 3 2022

Positivt Näringsliv i Hylte kommun

Näringslivet i och runt Hylte är känt för Gnosjöandan, ett välkänt svenskt begrepp som står för driftighet och småföretagande i gott samarbete. Många företag har startat som små företag med bara ett par anställda och har vuxit till framgångsrika bolag som hävdar sig väl på världsmarknaden. Företagen i Hylte arbetar hårt och expanderar därefter.

Hylte har också flera gånger blivit utsedd till årets tillväxtkommun i Halland då företagen visar bästa resultat. År 2011 rankades Halland som bästa tillväxt län i landet och Hylte som bästa kommun i Halland. Det är entreprenörernas kunskap och initiativkraft som placerar dem i topp. Flera av Hyltes tillverkande företag är bland de ledande i Europa. Duktiga underleverantörer inom tillverkningsindustrin har världsledande storföretag som kunder och väljs ofta som leverantör i första hand.

I Hylte kommun har vi en stark tillverkande sektor med många företag som expanderar. För att nämna några har vi företag som Derome, Hyltebruks mekaniska verkstad och företaget M2 Retail Solutions som i sommar tagit hem en stororder med Bang & Olufsen som medför nyanställningar. Skogens betydelse för kommunen kan knappast underskattas med tillgång till både råvaran och företag som tillverkar produkterna. Turistsektorn växer också och de senaste åren ser vi fler och fler investeringar där. Inom övrig tjänstesektor finns det liknande potential att etablera sig och växa vilket leder till ännu större mångfald i näringslivet. Ett gott exempel, bland många framgångsrika entreprenörer, är Butik Paletti som med säte i Unnaryd expanderat med både nätbutik och en ny etablering i Eksjö

En viktig framgångsfaktor är ett företags geografiska läge. Hylte ligger på gränsen mellan Halland och Småland. Det geografiska läget gör att de har nära till både kust och inland vilket ger ett stort upptagningsområde i jakten på kunder, personal och leverantörer. Storstäderna Göteborg och Malmö ligger inom räckhåll och Europamarknaden är endast timmar bort.

För att vägen in i framtiden ska vara tydlig har vi formulerat en målbeskrivning i kommunen – Vision 2020. Vision 2020 består av konkreta mål inom fem övergripande områden varav kommunens näringsliv är ett. Med snabb och effektiv service i företags- och näringslivsfrågor försöker vi underlätta för företagen. Vårt arbetssätt följer tre spår, Starta företag, Affärsutveckla ditt företag och Företagslots där vi samlar alla tjänstemän kring ärendet för att erbjuda en så enkel och snabb hantering av frågan som möjligt. Det ska vara enkelt att etablera och driva företag i Hylte kommun.

Henrik Erlingson (C), ordförande i kommunstyrelsen