Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Potential.vbg är en inkubator för alla

Varberg ska bli Västsveriges kreativa mittpunkt. Det är ett mål som kommunen satt upp och som alla företag och organisationer som verkar i Varberg kan känna igen sig i. Varberg sjuder av goda idéer, innovationer och affärsmöjligheter. I inkubatorn Potential.vbg kan de goda idéerna utvecklas till kommersiellt gångbara affärer.

Potential.vbg är Varbergs företagsinkubator och är öppen för alla branscher. Inkubatorn drivs som en stiftelse och bildades med medel från Sparbanksstiftelsen Varberg. Det ger ett långsiktigt perspektiv med möjligheter att investera i rätt saker över tid. Att bistå innovatörer och entreprenörer och därmed skapa ett livskraftigt Varberg är huvudambitionen.

Ständigt på jakt efter bra idéer
Devisen Varberg som Västsveriges kreativa mittpunkt genomsyrar allt arbete och alla projekt inom Potential.vbg. Alla idéer som kommer in utvärderas noga. Potential.vbg scannar även marknaden på jakt efter dolda juveler.
– Vårt mål är att fånga och utveckla bra idéer och de kan finnas lite överallt. Det kan finnas många nya idéer gömda inom befintliga företag, och därför är vi även till för företag som redan finns i Varberg. Vi kan hjälpa dessa företag att realisera en helt ny idé, skapa en ny produkt eller till och med knoppa av ett dotterbolag, berättar Linda Björk, inkubatorchef på Potential.vbg.
Nyföretagande är naturligtvis också viktigt för Potential.vbg. Den gemensamma nämnaren för alla projekt är att det handlar om affärsidéer med värdepotential. Det ska finnas ett behov på marknaden – men detta behov behöver inte vara kommunicerat. Vissa produkter och tjänster behövs innan marknaden ens insett det.

Många goda exempel
Potential.vbg söker aktivt efter innovationer och entreprenörer över hela regionen. Inkubatorn etablerades för två och ett halvt år sedan, och under den korta tiden har över 140 entreprenörer nått över tröskeln och blivit en del av verksamheten. Mycket kan kopplas till utveckling inom digitalisering och nya tjänster, men det finns även andra spännande nischer som frodas i inkubatorn.
Det finns många goda exempel som Potential.vbg varit med och utvecklat.
– Vi ska skapa möjligheter för nyföretagare – och för befintliga bolag – som stärker Varberg, påminner Linda.
I ett projekt stöttar Potential.vbg en driven entreprenör och författare, Camilla Gyllensvan, som utvecklat en tjänst för snabbare publicering, både digitalt och i pappersform. Mindboozt Publications har redan hjälpt många författare att nå marknaden med e-böcker, ljudböcker och tryckta format.

Tror på bred samverkan
Varberg saknar högskola men det stoppar inte Potential.vbg, som istället söker samverka med lärosäten i en större region som inkluderar bland annat Högskolan i Halmstad, Göteborgs universitet och Chalmers.
– Vi slussar våra bolag och entreprenörer till de högskolor i vår region som passar bäst beroende på vilken bransch de befinner sig i samt vad de är i behov av för utvecklingssteg då de är i inkubatorn, säger Linda Björk, och tillägger som avslutning:
– Potential.vbg är en bred inkubator – vi vänder oss till alla branscher. Vi vill vara lika breda i våra samarbeten.