Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

PR-Plast är starka på hemmaplan

Husvagnsdetaljer, maskinkåpor, hyttinredningar, emballage och lättviktskonstruktioner – PR-Plast i Östersund tillverkar en rad olika produkter som används inom skiftande branscher. Gemensamt för samtliga produktkategorier är höga krav på kvalitet och flexibilitet. Tillverkningstekniken bygger på vakuumformning av termoplast, en mångsidig teknik som möjliggör framställning av stora detaljer med hög precision i varierande seriestorlekar.

Vakuumformning av termoplast möjliggör en mycket flexibel tillverkning där i princip vilken form som helst kan tillverkas. Tekniken lämpar sig framförallt för designade produkter och oregelbundna detaljer med flera olika former i samma produkt, såsom inredningar, kåpor och olika skydd. Eftersom det oftast handlar om stora detaljer är serierna vanligtvis korta.
– Vi är med från design till färdig produkt och tillverkar helt efter kundens önskemål. Tekniken är väletablerad och vi har arbetat med detta i 45 år nu. Vi har utvecklat och tillverkat hundratals olika produkter under åren vilket ger oss den kompetens och bredd som krävs för att vara fortsatt konkurrenskraftiga, säger Johan Wallin, platschef i Östersund.

Ledande i Norden
Sedan ett tiotal år tillbaka är PR-Plast en av Nordens ledande tillverkare av vakuumformade detaljer. Företaget i Östersund ingår tillsammans med dotterbolag i Jönköping och Olofström i PR-Plast-gruppen.
– För vår typ av produkter så finns det i princip ingen konkurrens från lågkostnadsländer att tala om då de stora detaljerna inte lämpar sig för långa transporter. Det blir helt enkelt för dyrt att tranportera de skrymmande detaljerna alltför långa sträckor, dessutom skulle det knappast vara miljövänligt. Därför har vi vår hemmamarknad framförallt i Sverige och de övriga nordiska länderna, förklarar Johan Wallin.
Även om marknaden inte är globalt konkurrensutsatt så måste PR-Plast vara lyhörda för nya trender och behov.
– Vi drar fördel av att vi ligger mitt i Sverige. Från Östersund når vi lätt hela Norden via en välutbyggd infrastruktur.

Långsiktig utveckling
PR-Plast har långsiktiga ägare som vågar satsa på utveckling. Det märks bland annat i uppdaterade maskinparker och investeringar i nya tekniker.
– Vi kan exempelvis erbjuda våra kunder en ny maskin för lättviktskonstruktioner. Ytskiktet vakuumformasformas tunt och beläggs sedan med ett PUR skikt. Resultatet blir en väldigt styv och lätt produkt.
PR-Plast är precis som många andra tillverkande företag i regionen medlemmar i branschorganisationen Z-Group.
– Vi upplever framförallt att vi får ta del av fördelaktiga utbildningspaket genom Z-Group. Vi har också möjlighet att knyta kontakter med andra aktörer som står inför liknande utmaningar. Tillsammans kan vi diskutera fram lösningar och ta del av varandras kompetens. Vi har genom medlemskap i Z-Group fått ett större kontaktnät och det är viktigt för vår framtida konkurrenskraft, konstaterar Johan Wallin avslutningsvis.