Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

Preem leder omvandlingen mot ett hållbart samhälle med nya Evolution Diesel

Preems Evolution Diesel blev snabbt en succé då den lanserades på konsumentmarknaden för snart två år sedan. Bilister har nämligen en möjlighet att bidra till en bättre miljö med mycket enkla medel – enbart genom att tanka grönt! Preem har dessutom gjort en bra produkt ännu bättre genom att uppgradera Evolution Diesel. Med en högre inblandning förnybart innehåll uppskattas koldioxidutsläppen kunna reduceras med hela 25 procent. Preem har under året även fått en ny VD samt slutit avtal med Skangass för bygge av LNG-terminal vid Preemraff Lysekil.

Evolution Diesel blev en stor världsnyhet när den introducerades på marknaden för snart två år sedan. Produkten var då i särklass den mest miljöanpassade dieseln som fanns att tillgå i världen och som dessutom passade för alla dieselmotorer utan behov av annan anpassning. Det var bara att tanka och köra. Strax innan sommaren lanserade Preem det senaste tillskottet i den hållbara familjen med en uppgradering av Evolution Diesel.
– Istället för 22 procent innehåller den nya dieseln 30 procent förnybara råvaror, upplyser presschef Thomas Ögren. Det medför kraftigt reducerade koldioxidutsläpp, från ca 16 procent upp till hela 25 procent. Liksom den första Evolution Dieseln används tallolja, en restprodukt från skogsbruket. Detta är en del av vår framtidssatsning för att bidra till en hållbar utveckling i global skala.
Och miljöengagemanget sträcker sig längre än så – Preem har under året tecknat ett avtal med Skangass för att bygga en terminal för LNG i anslutning till raffinaderiet i Lysekil. Satsningen ligger helt i linje med Preems skarpa framtidsvision där gröna lösningar är centrala.

Ny VD driver hållbarhetsfrågorna vidare
Petter Finn Holland axlade positionen som ny VD för Preem lagom till lanseringen av den uppgraderade Evolution Diesel och satsningen på LNG i Lysekil. Holland har sedan början av 80-talet varit verksam inom Exxon Mobil och har under de senaste åren drivit produktionen vid Saudi Aramco/Mobils raffinaderi i Yanbu, Saudiarabien. Tillsammans med sin långvariga erfarenhet från raffinering och varuförsörjning tar Holland med sig ett globalt hållbarhetsperspektiv som stämmer väl överens med Preems ambitioner för framtida utveckling.
– Preems vision ”Vi leder omvandlingen mot ett hållbart samhälle” är unik i den här branschen. Den hjälper oss att hitta nya vägar och konkurrensfördelar som har bärkraft in i framtiden. För oss är det mycket viktigt att hitta långsiktiga lösningar i omställningen mot en ökad andel förnybara bränslen. Vi arbetar därför mycket med våra affärsmodeller vilket är en förutsättning för nya miljöinvesteringar, säger Petter Holland.
Enligt Holland är den allra största utmaningen den lågkonjunktur vi genomgår just nu, kombinerat med överkapaciteten bland raffinaderierna i världen. Han avslutar med att sammanfatta Preems framtidsambitioner:
– Vi måste helt enkelt vara duktiga på storskalig och energieffektiv produktion för att möta en allt hårdare konkurrens. Strävan att ständigt förbättra vår verksamhet är ledstjärnan för att även fortsättningsvis vara våra kunders förstahandsval som leverantör. Det är också mycket viktigt att upprätthålla en nära dialog med myndigheter, politiker, miljö- och intresseorganisationer då det skapar förtroende och ett innovativt klimat inför framtidens stora energiutmaning.