Mån 2 okt / År 41 / Nr 3 2023

Preems etablering i Örebro lyfter yrkestrafiken

Efter den lyckade lanseringen av världsnyheten Preem ACP Evolution Diesel fortsätter Preems satsningar för att uppnå ett mer hållbart samhälle.

Genom att etablera sig i nya Örebro Truckstop, precis där E20 möter E18, bidrar Preem till en markant ökad tillgänglighet av miljömässigt bättre drivmedel. Drivmedelsanläggningen riktar sig till yrkestrafiken och är Sveriges största, med möjlighet att tanka sju lastbilar samtidigt.
– Etableringen utgör ett viktigt steg för oss som utvecklar och säljer förnybara drivmedel. Ambitionen är att finnas nära till hands i Sveriges främsta logistikregioner, och då är Örebro ett givet val, säger Jeanette Öhman, etableringschef på Preem.

Drömmen om Truckstop
Preems nya drivmedelsanläggning invigdes redan för ett år sedan, långt innan övriga verksamheter fanns på plats vid Örebro Truckstop. Intresset för stationen varit stort och kundtillströmningen har varit över förväntan. Yrkestrafiken kan här tanka drivmedel med förnybart innehåll, det vill säga både flaggskeppsprodukten ACP Evolution Diesel samt Biodiesel 100, baserad på raps. Här finns också AdBlue, en tillsats som minskar utsläppen av kväveoxider och partiklar.
Jeanette Öhman berättar att drömmen om ett komplett Truckstop har funnits i över tio år och nu finns den äntligen på plats. Förutom drivmedel finns säkerhetsparkering, verkstad, reservdelsbutik, tvätthall och butik. Här finns till och med en radiostation som riktar sig mot yrkestrafik.
– Truckstop är en knutpunkt för service kring tung trafik. Allt man behöver finns här. Vi är stolta över att få vara en del av projektet och växa i en region som hela tiden ökar i attraktionskraft, säger Jeanette.
Preems anläggning i Örebro utgör en viktig del i företagets offensiva satsning på att utöka och förbättra sitt stationsnätverk som idag består av närmare 600 stationer runtom i landet. Inom en femårsperiod planerar Preem att växa med 45 nya stationer varav 20 ska vara bemannade fullservicestationer.

En mer hållbar transportsektor
Preems två raffinaderier på den svenska västkusten hör till Europas mest moderna och miljöeffektivaste. Med ansvar för hela kedjan från produktion till försäljning av drivmedel kan Preem vara med och påverka transportbranschens fortsatta utveckling. Här utgör lanseringen av ACP Evolution Diesel ett av de viktigaste stegen och produkten blev en stor världsnyhet när den introducerades 2011.
ACP Evolution Diesel som bland annat görs av tallolja, en restprodukt från den svenska skogsindustrin, är den mest miljöanpassade dieseln som finns på marknaden och släpper ut upp till 31% mindre koldioxid jämfört med en standarddiesel. Från och med maj 2013 består ACP Evolution Diesel av ca 32% förnybar råvara vilket gör den till den diesel som har högst andel förnybart bränsle på marknaden. Den fungerar i alla dieselfordon, såväl lastbilar som personbilar och kostar inte mer än en vanlig standarddiesel.
Preem ACP Evolution Diesel är liksom den strategiska satsningen på Truckstop en del av företagets helhetsengagemang för att bidra till en hållbar utveckling.