Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Premier: ”Till skillnad från de flesta andra så är vi experter på personal”

Oavsett vilken bransch man är verksam i så har företag med anställda en sak gemensamt. Man lägger tid och resurser på personalfrågor. Helt i onödan, menar Kjell-Gunnar Granaas, vd på Premier, företaget som gjort det till sin uppgift att ifrågasätta konventioner när det handlar om hur vi hanterar personal och bemanningsfrågor i Sverige.

– Lite tillspetsat så klart, men för många företag handlar bruket av fast anställd personal mer om tradition och en oförmåga att tänka i nya banor, snarare än att det skapar verklig affärsnytta, säger Kjell-Gunnar Granaas inledningsvis.
Det innebär inte att man på Premier tycker människorna i ett företag är oviktiga. Tvärtom. Som ett tjänsteföretag verksamt inom två affärsområden: Industriservice med inriktning på infrastrukturella tjänster mot industrin samt Personalservice, som erbjuder högkvalitativa tjänster inom bemanning- och rekrytering, så finns människorna och hanteringen av personella resurser alltid i centrum av den egna verksamheten.

Värdesätter humankapitalet
Erbjudandet man ger sina kunder utgår helt enkelt från övertygelsen att Premier i många fall är bättre lämpade att hantera personalfrågorna än företagen själva. Följaktligen sätter man en ära i att vara en arbetsgivare som alltid skapar bästa möjliga förutsättningar för de anställda.
Det hör till saken att anställningstryggheten är densamma för den som är anställd i ett bemanningsföretag, som för den som är anställd av någon annan arbetsgivare. Humankapitalet, menar Premier, är en vital del i ett företags tjänsteutövande och därmed alldeles för viktigt för att hanteras som en bisyssla till övrig verksamhet.
– För många bolag är personalfrågorna inte mer utvecklande för kärnverksamheten än när en kirurg drar nätverkskablar eller en frisör bestämmer sig för att laga bilen själv, säger Mats Johansson, operativ chef för affärsområdet Personalservice.
Han menar att det saknas rätt expertis och ges sällan tillräckliga resurser för att driva frågorna mer effektivt. Man gör det man tror att man måste eller så upplever man fast anställd personal som mest kostnadseffektiv, vilket kan vara långt ifrån sant i många fall.

Samarbete som ökar lönsamheten
Premiers inställning och inriktning är att vara medvetet utmanande och man räds därför inte kontroversiella uttalanden för att få fram sitt budskap. Fokus ligger i det korta perspektivet på att erbjuda kunderna maximal flexibilitet, och därmed ökat värde på en alldeles för likriktad arbetsmarknad, genom att de helt eller delvis outsourcar hanteringen av personal till Premier.
I förlängningen vill man etablera sig som en naturlig partner och ledande underleverantör av personella tjänster till alla företag där det behövs resurser i form av bra folk.
– Företag som låter oss hantera personalen kan lägga all kraft på det man egentligen bör syssla med, vilket krävs av den som vill bli bäst i klassen på sitt affärsområde, inflikar Kjell-Gunnar Granaas, som även understryker att det i längden blir både billigare och bättre att anlita Premier.
– Dessutom får man ett försprång gentemot sina konkurrenter som måste fördela sina resurser annorlunda. Som grädde på moset får man nöjdare medarbetare. För till skillnad från de flesta andra så är vi experter på just personal. De är vår ”produkt” och därmed vårt företags enda fokus.

Flexibilitet med bibehållen trygghet
Idag utgörs drygt en procent av Sveriges samlade arbetskraft av anställda i så kallade bemanningsföretag. En skrämmande liten del med tanke på fördelarna, men Premier tror att vi står inför ett paradigmskifte. Fler och fler slutar se på personal som ett självändamål och betraktar istället de personella resurserna som vilken del av bolagets infrastruktur som helst. Det vill säga något man behöver och som måste fungera väl om man ska klara huvuduppgiften. Det har därför blivit mer naturligt att tänka sig det som en tjänst man lika gärna kan köpa in av underleverantörer istället för att lägga resurser på att bygga upp själv. Framförallt är det bekvämt att växa stegvis med hjälp av att ”hyrköpa” personal från en aktör som Premier.
– Personal är nödvändigt när ett företag växer och det krävs resurser om man ska bli bra. Samtidigt kräver marknaden en viss flexibilitet. Där spelar vi en otroligt viktig roll. Inte minst för medarbetaren som i sin tur måste anpassa sig efter de nya förutsättningarna, menar Kjell-Gunnar Granaas.
Att vara tillgänglig på en större arbetsmarknad utan att förlora den grundtrygghet som följer med en fast anställning passar riktigt bra ihop med hur många vill lägga upp sitt yrkesliv idag.

Fortsatt tillväxt
Sedan starten 1993 har Premier vuxit i omsättning med cirka 17-18 procent varje år. Fortsätter det i samma takt innebär det att man omsätter drygt en miljard kronor om drygt tolv år. Något man på Premier är övertygade om kommer att ske.
Att verksamheten går så bra tyder på att kunderna är många och nöjda med servicen de erbjuds och tiden talar för affärsupplägget. För Premier finns ingen anledning att tro något annat än att det kommer fortsätta öka ett bra tag till.

Enrico Pallazzo