Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Prenova påbörjar resa genom Mellansverige

I tider av utbredd bostadsbrist talas det mycket om behovet av att förtäta i stadsmiljön för att maximera nyttan av befintlig mark. I Gävle kan nya möjligheter uppdagas om man vågar tänka lite annorlunda. Det visar Prenova Bygg & Projektutveckling med sitt egenägda projekt i kvarteret Runstenen, där nya bostäder byggs i olika upplåtelseformer.

Bostadsbristen i Gävle är påtaglig. Staden växer med mellan 600 – 800 invånare varje år, vilket motsvarar ett behov av minst 400 nya bostäder årligen. Den stora frågan kretsar kring var de ska byggas.
– När trenden visar att efterfrågan på centrumnära bostäder ökar borde marknaden agera därefter, anser Göran Cronwall, vd på Prenova Bygg och Projektutveckling AB.
Det finns ett behov och en strävan efter att utveckla städer med mer blandad bebyggelse där stadskärnan är levande dygnet runt. Det är en utveckling som Prenova gärna är med och driver vilket de senaste projekten också vittnar om.

Tydlig hållbarhetsaspekt
Utvecklingen i kvarteret Runstenen utgör ett av Gävles mest intressanta byggprojekt just nu. Det som gör projektet så spännande är att det omfattar blandad bebyggelse med bostadsrätter, hyresrätter och stadsvillor. I direkt anslutning till området, som för övrigt klassas som en del av Gävles innerstad, finns flertalet restauranger och mataffärer, skola och hälsocentral.
Trots att området ligger så centralt finns här också gott om grönytor, det blir som en oas mitt i staden med egna odlingar för de boende. Hållbarhetsaspekten är inte bara tydlig i att man satsar på ljusa bostäder i hållbara material och med låg energiförbrukning, de boende kommer också att kunna nyttja en bilpool för att tillsammans bidra till en mer hållbar transportsektor.
Eftersom det byggs bostäder i blandade upplåtelseformer i samma område bidrar Prenova även till att uppfylla en del av Gävles ambition kring social hållbarhet med bostäder för alla och ökad integration.
I Sandviken ska det också byggas nytt. Här projekterar Prenova i kvarteret Dalkarlen, som kommer att omfatta ett 60-tal nya lägenheter och fyra stadsradhus. Byggstart är planerad till hösten 2017 och inflyttning hösten 2018.

Stora förväntningar 2017
Prenova har gjort en spännande resa under de senaste åren och är idag en viktig aktör i utvecklingen av Gävles bostadsmarknad. Samtidigt satsar företaget på utveckling i hela Mellansverige och då bland annat genom att vara en riktigt bra leverantör av moderna vårdboenden.
Efter det framgångsrika arbetet med vårdboendet på Muréngatan i Gävle har flera liknande uppdrag strömmat in i olika delar av mellersta Sverige, vilket också ligger i linje med den långsiktiga tillväxtambitionen. En stor utmaning ligger dock i att få tag på kompetens för att kunna fortsätta expandera.
– För snart ett år sedan flyttade vi in i nya lokaler i Sandviken för att markera vår framtidstro. Vi kommer att fortsätta växa och har utrymme för det nu. Byggkonjunkturen är stark och vi ser framför oss en fortsatt omfattande tillväxt, säger Göran Cronwall.
Åren 2015 – 2016 blev de mest lönsamma och bästa i företagets historia. Förväntningarna för 2017 är därför fortsatt stora.