Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Prevas höjer effektiviteten i svensk industri

Den tillverkande industrin jagar effektivitet och smarta lösningar som ska göra morgondagens produktion lite bättre än idag. Det teknikorienterade IT-bolaget Prevas är en uppskattad följeslagare samt till och med en oumbärlig vägvisare på resan mot en smartare och mer effektiv framtid inom svensk industri.

I tider då det talas mycket om den fjärde industriella revolutionen, det vill säga digitaliseringen, står företag som Prevas i centrum. Med spetskompetens inom produktutveckling, inbyggda system, industriell IT och automation kan Prevas leverera lösningar som omfattar allt från en komplett IT-infrastruktur för tusentals användare till högautomatiserade produktionslösningar inom den nya tidens industri, där sakernas internet speglar samhällsutvecklingen i stort.

För en ökad effektivitet
Den nya tidens IT-stödsystem bygger allt mer på delade resurser och molnlösningar. Det betyder enkelt uttryckt att de högeffektiva system och lösningar som den moderna användaren efterfrågar finns utlokaliserade på en annan plats, och användaren behöver inte längre nödvändigtvis ha servern under kudden. Det har öppnat en ny sfär av möjligheter – men också nya utmaningar.
Den stora utmaningen ligger i att anpassa leveransen av IT-stödet efter användarens behov, som naturligtvis skiljer sig avsevärt mellan olika typer av branscher, olika industrier och företag. Alla vill i princip ha lösningar som bidrar till en ökad lönsamhet och en smartare produktion, en effektivare produktutveckling och en i allmänhet mer resurseffektiv verksamhet. Allt detta kan Prevas hjälpa till med.
– De stora industrierna har tidigare ofta förlitat sig på egenutvecklade lösningar och system. Utvecklingen av dessa innebär dock ett avsteg från deras kärnverksamhet, och många har på senare år valt att outsourca utvecklingstjänster och ibland hela IT-avdelningar till förmån för ökad effektivitet. Det är här vi kommer in i bilden, förklarar Majid Meshkintorreh, vd på Prevas Gävle AB.
Prevas Managed Services för produktionsnära IT ger företagen möjlighet till att kunna koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Istället för att företagen själva utvecklar och tar hand om produktionsnära IT-lösningar så köps det in som en tjänst som är formbar, flexibel och som kan anpassas i takt med nya behov.

Stärker industrin
I samarbete med några av landets största industrikoncerner utvecklar Prevas moderna IT lösningar som ökar svensk konkurrenskraft. Trenden är att man inte längre vill lägga pengar på konsulttimmar, utan snarare på att köpa en enhetlig tjänst (Managed Services) som verkligen stämmer med efterfrågan.
– Vi finns för att stärka våra kunders verksamhet. Man kan därför säga att vi är till för att öka konkurrenskraft inom svensk industri. Med en mer effektiv och anpassad leverans av IT-lösningar behöver våra kunder inte längre utveckla sina egna, vilket i sin tur ger dem mer tid och resurser över för att utveckla sin kärnverksamhet. På så vis bidrar vi till en starkare industri med effektivare tillverkning, fortsätter Majid Meshkintorreh.
En utveckling som också gynnar industrin i stort är att det med ny teknik är möjligt för flera aktörer att dela på en och samma lösning. Det kapar naturligtvis kostnaderna för att utveckla och underhålla den. Dessutom möjliggör den här affärsmodellen att den enskilde kan få tillgång till nyare teknik och ett högre kunskapsinnehåll.
Prevas finns i Sverige, Danmark, Norge och Indien. Sedan etableringen 1985 har företaget hunnit med att utveckla över 5.000 produkter/system med innovationskraft som ledstjärna.
Prevas leveranser är och har alltid varit starkt bidragande till att kundens verksamhet utvecklas i världsklass.