Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Prevas i centrum under den fjärde industriella revolutionen

Industrin dammsuger marknaden efter smarta lösningar som ska göra produktionen mer effektiv och hållbar. Det finns en stark drivkraft för att satsa på teknik som kan sänka produktionskostnaderna, förbättra arbetsmiljön och minska industrins miljöpåverkan. Mitt i den utvecklingen står det teknikorienterade IT-bolaget Prevas.

Prevas har utvecklat ett starkt innovationsklimat och hjälper sina kunder påbörja resan mot en bättre och mer hållbar framtid inom svensk industri. I tider då det talas mycket om den fjärde industriella revolutionen står Prevas i centrum.

Allt från infrastruktur till robotteknik
På Prevas i Västerås finns spetskompetens inom allt från produktutveckling och inbyggda system till industriell IT och automation med robotteknik. Kunderna finns inom en rad olika industrier, från ståltillverkning till kraftöverföring och vidare till medicinteknik. Oavsett vilken bransch det handlar om så är efterfrågan på innovativa lösningar stor.
– Prevas är ett mycket kunskapsinriktat företag med fokus på teknisk IT för optimering av industriella processer. Vi kan leverera lösningar som omfattar allt från en komplett IT-infrastruktur för tusentals användare till högautomatiserade produktionslösningar baserade på robotteknologi inom tillverkningsindustrin, säger Arne Larsson, regionchef med ansvar för Mälardalen, som omfattar Prevas två kontor i Västerås och Eskilstuna.
Den nya tidens IT-stödsystem bygger allt mer på delade resurser och molnlösningar. Det betyder enkelt uttryckt att de högeffektiva system och lösningar som den moderna användaren efterfrågar finns utlokaliserade på en annan plats, och användaren behöver inte längre nödvändigtvis ha servern under kudden. Det har öppnat en ny sfär av möjligheter – men också nya utmaningar.
Den stora utmaningen ligger i att anpassa leveransen av IT-stödet efter användarens behov, som naturligtvis skiljer sig avsevärt mellan olika typer av branscher, olika industrier och företag. Alla vill i princip ha lösningar som bidrar till en ökad lönsamhet och en smartare produktion, en effektivare produktutveckling och en i allmänhet mer resurseffektiv verksamhet. Allt detta kan Prevas hjälpa till med.

Stärker svensk industri
I samarbete med några av landets största industrikoncerner utvecklar Prevas moderna IT-lösningar som ökar svensk konkurrenskraft. Trenden är att man inte längre vill lägga pengar på konsulttimmar, utan snarare på att köpa en enhetlig tjänst som verkligen stämmer med efterfrågan.
– Vi finns för att stärka våra kunders verksamhet. Man kan därför säga att vi är till för att öka konkurrenskraft inom svensk industri. Med en mer effektiv och anpassad leverans av IT-lösningar behöver våra kunder inte längre utveckla sina egna, vilket i sin tur ger dem mer tid och resurser över för att utveckla sin kärnverksamhet. På så vis bidrar vi till en starkare industri med effektivare tillverkning, menar Arne Larsson.
En utveckling som också gynnar industrin i stort är att det med ny teknik är möjligt för flera aktörer att dela på en och samma lösning. Det kapar naturligtvis kostnaderna för att utveckla och underhålla den. Dessutom möjliggör den här affärsmodellen att den enskilde kan få tillgång till nyare teknik och ett högre kunskapsinnehåll.