Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

PRIMÄR – ett komplett drift- och förvaltningsföretag

PRIMÄR fastighetsförvaltning AB bedriver verksamhet inom bygg- och fastighetssektorn och har fyra affärsområden: Fastighetsförvaltning, Energi, Teknik samt Mark & Anläggning.
Företaget bildades 1987 av Bengt Jildmalm och har sitt huvudkontor i Göteborg.

PRIMÄR är ett entreprenadföretag med inriktning på fastighetsförvaltning och erbjuder sina tjänster och produkter till privata och offentliga ägare av fastigheter.
Under de senaste åren har företaget kontinuerligt flyttat fram sina positioner genom att man etablerat sig på flera orter och finns nu spridda över hela landet.
PRIMÄR har idag regionkontor i Göteborg, Stockholm, Norrköping, Nässjö, Lund, Uddevalla, Sundsvall och Östersund.
Företaget sysselsätter cirka 300 anställda, varav cirka 150 i Göteborg.
Affärsidén hos PRIMÄR är att erbjuda tekniska och administrativa kvalitetssäkrade fastighets- och IT-tjänster till olika ägarkategorier inom fastighetsbranschen såväl offentliga som privata.

Fastighetsförvaltning
– Inom affärsområdet Fastighetsförvaltning handlar det om ekonomisk och teknisk förvaltning. Här sköter vi bland annat bokföring och andra ekonomiska uppgifter för till exempel fastighetsbolag, samfällighetsföreningar och bostadsrättsföreningar. Teknisk förvaltning innebär komplett drift och målstyrd förvaltning. I symbios med kunden gör vi långsiktiga kalkyler för underhåll och service. I teknisk förvaltning ingår också kontroll av till exempel lekplatser, hustak, värme och ventilationsarbeten, berättar Hans Kristensson, VD på PRIMÄR fastighetsförvaltning AB.
Till området Fastighetsförvaltning hör även uppdrag för statliga och kommunala bolag där PRIMÄR tillser driften och skötseln av fastigheterna. Här ingår också s.k. ”infrastruktur-förvaltning”, som är en växande del av verksamheten för PRIMÄR.
– Det innebär att PRIMÄR sköter tjänster omkring resemiljön, d.v.s. lokaltrafikens stationsbyggnader och hållplatser samt tekniken i dessa, säger Ulrika Sahlin Jacobsson, affärsutvecklingschef på PRIMÄR.
Bland uppdragsgivare inom ”infrastruktur” kan nämnas Trafikverket, Storstockholms Lokaltrafik, Västtrafik, Skånetrafiken m.fl.

Energi och Teknik
Inom affärsområdet Energi utför PRIMÄR bland annat energibesparande åtgärder.
– Vi gör till exempel mätningar och med resultatet som grund föreslår och vidtar vi sedan åtgärder. För dessa uppdrag krävs givetvis specialistkompetens och det har vi inom våra väggar, säger Hans Kristensson.
Inom affärsområdet Teknik handlar det om serviceverksamhet, som till exempel bredband. Man utför såväl utbyggnad och installation som service av gamla tidens kopparnät och nya tidens fibernät i både flerfamiljshus och villaområden.
Vid behov tillhandahåller PRIMÄR även projektering och självklart har företaget behörig personal.

Markarbeten
Affärsområdet Mark & Anläggning utför markarbeten, som till exempel anläggning av pendelparkeringar och lekplatser. Att öka trivseln i ett bostadsområde genom att anlägga en ny plantering, gång- och cykelväg eller annan yttre åtgärd är inte ovanligt.
Hans Kristensson ser en tillväxtpotential inom samtliga affärsområden hos PRIMÄR.
– Ett ökat bostadsbyggande och ökade miljökrav genererar på sikt en ökad efterfrågan på våra tjänster, säger han.
Hans Kristensson ingår också i ledningsgruppen för Fastighetsakademins Utbildningsråd. PRIMÄR har sedan flera år ett nära samarbete med Fastighetsakademin i Göteborg som genom Yh-utbildningar (yrkeshögskoleutbildning) med framgång utbildat fastighetsförvaltare, drifttekniker och fastighetsvärdar.