Mån 25 sep / År 41 / Nr 3 2023

Prisbelönt omsorgsföretag fortsätter att expandera

Det blev inte en utan tre framstående nomineringar för Södertäljeföretaget JATC Omsorg och grundaren Liselotte Almén Malmqvist i fjol. En tydlig bekräftelse på att företagets nytänkande koncept, arbetssätt och ledarskap håller den kvalitet som kan förväntas av ett modernt omsorgsföretag. JATC Omsorg har fortsatt att expandera under 2015, bland annat med nya enheter och nyanställningar.

När Liselotte Almén Malmqvist började lägga grunden för JATC Omsorg under slutet av 1990-talet hade hon klart för sig redan från början att hon ville utgå från en arbetsterapeutisk holistisk helhetssyn.
Företaget har således alltid arbetat utifrån nytänkande där man vågar prova nya koncept. Det präglar verksamheten starkare än någonsin nu under en ytterst expansiv fas där fler enheter, inkluderande arbetsträning och annan daglig verksamhet, öppnar på fler platser i Stockholmsregionen.
– Det senaste tillskottet är en daglig verksamhet i Östertälje, där vårdtagarna får utveckla olika kompetenser och till och med prova på den öppna arbetsmarknaden, berättar Liselotte entusiastiskt.

Står för frihet, gemenskap och delaktighet
JATC Omsorg riktar sig till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och psykosociala svårigheter. Genom att erbjuda ett tryggt holistiskt helhetskoncept bestående av arbete, boende och fritid hjälper man till att skapa en meningsfull vardag för vårdtagarna.
– Den holistiska värdegrunden är själva fundamentet och kittet i vårt arbetssätt, bekräftar Liselotte. Vi har även ett väl uppbyggt nätverk omkring brukaren för att trygga för ett så självständigt liv som möjligt i samhället.
– Vi arbetar dessutom efter ett tryggt och tydligt koncept som bygger på individuella mål och handlingsplaner utifrån uppdraget, brukarens behov och önskemål. Det här sistnämnda anser jag är helt avgörande för att nå positiv effekt hos individen.
Liselotte förklarar att personer med neuropsykiatriska olikheter och/eller med psykosociala komplexa problem ofta lever i utanförskap. Genom JATC Omsorg får de istället en trygg vardag och möjligheten att bryta negativa mönster.
– Vi ska med vår verksamhet dessutom bidra med bärkraftiga stödstrukturer för ett så optimalt självständigt liv som möjligt, som inger frihet, gemenskap och delaktighet i samhället utifrån var och ens egna förutsättningar, drömmar och möjligheter, tillägger Liselotte.

Alla känner sig delaktiga
JATC Omsorgs starka tillväxt ledde till final i korandet av Sveriges Supergasell 2014, Liselotte hamnade bland topp tre i utmärkelsen av Årets VD och blev dessutom slutkandidat i EY Entrepreneur Of The Year. Liselotte ser nomineringarna framförallt som en bekräftelse på att företagets ledarskap är kvalitativt och hållbart, samtidigt som det nytänkande arbetssättet med dess unika koncept har kraften att förändra en hel bransch.
– Jag är stolt, glad och lycklig inte bara för min egen del utan även för mina anställdas del, säger hon. För att vi tillsammans ska kunna nå och leva upp till vår vision krävs en bärkraftig organisation, affärsplan och en företagskultur som bygger på vår värdegrund. Det viktigaste är att alla som arbetar inom verksamheten känner sig delaktiga och vill vara med och förändra.
JATC Omsorg tror på en fortsatt stabil expansion och rekryterar kontinuerligt. Visionen är att som förebild forma framtidens omsorg och skapa något gott för både individ och samhälle.