Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Prisbelönt UF på Karlbergsgymnasiet

Karlbergsgymnasiet värnar om individens frihet att själv få välja sin framtid. Under gymnasietiden görs många viktiga val som kan komma att påverka stora delar av våra liv, därför är det så viktigt att valen görs med omsorg och med bästa möjliga stöd från omgivningen.

Skolan har utan tvekan en central roll i ungdomars val och påverkar till stor del hur deras framtid kommer att se ut. Redan i lägre årskurser är det påtagligt. Gymnasieskolan har en ännu tydligare roll, det är just här som grunden för högre studier och framtida yrkesval läggs.
Karlbergsgymnasiet i Åmål strävar efter att ge en så bred grund som möjligt. Här varvas högskoleförberedande program med renodlade yrkesprogram. Även yrkesprogrammen kan dock vara högskoleförberedande om eleven själv vill det, genom individuella val.

Entreprenörskap gynnar alla
På Karlbergsgymnasiet finns starka entreprenöriella inslag inom samtliga program, även inom gymnasiesärskolan som är en del av Karlbergsgymnasiet.
– Vi stöttar Ung Företagssamhet, UF, eftersom vi vet att de erfarenheter man får genom att starta upp en egen verksamhet är mycket värdefulla oavsett om man tänker sig en framtid som egen företagare eller inte. Att formulera en affärsplan och sträva efter ett specifikt mål stärker självkänslan, därför uppmuntrar vi alla elever att satsa på UF, berättar rektor Maria Melander.
UF är ett obligatoriskt inslag på Handels – och administrationsprogrammet, Ekonomiprogrammet samt Barn- och fritidsprogrammet. Genom individuella val kan elever på alla program delta i UF.
– Jag brukar säga att det inte är själva företaget som är det viktiga utan resan dit, säger Maria.
Karlbergsgymnasiets elever deltog i riksfinalen i UF-SM 2013 och vann stort. Det blev guld flera gånger om. En av företagsidéerna belönades till och med två gånger i olika kategorier. Detta är den största utmärkelsen hittills bland samtliga av regionens gymnasieskolor.
Att satsa på UF är också ett sätt att bekämpa ungdomsarbetslösheten i Åmål och övriga regionen.

Nationell fotbollsprofil
Karlbergsgymnasiet erbjuder snart nio program enligt den nya gymnasieskolans riktlinjer från 2011. Programmen är: Barn och fritid, Ekonomi, El- och energi, Estetiska programmet med de två inriktningarna musik respektive bild och formgivning, Handels- och administrationsprogrammet, Industritekniska, Naturvetenskaps- samt Samhällsvetenskapsprogrammet. En nyhet inför 2014 är att skolan startar Vård och omsorgsprogrammet. Utöver dessa finns även Introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan.
Karlbergsgymnasiet är även idrottsgymnasium med nationell fotbollsprofil (NIU). Eleverna erbjuds möjlighet att träna inför elitfotboll samtidigt som de får en fullgod gymnasieutbildning.
– Vi har 20 platser årligen och stor konkurrens om dessa. Vi har byggt upp en fantastisk miljö med mycket fina träningslokaler och kommer att satsa ännu mer på att stärka idrottsprofilen framöver, säger Maria Melander avslutningsvis.