Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Prisvärt boende – nära till det mesta

I Lekebergs tätorter har man nära till service, bra kommunikationer och en vacker landsbygd. Samtidigt ligger den större staden Örebro bara knappa två mil bort.

Lekebergs kommun växer för varje år och för den som vill flytta hit och få ett boende med hög standard till rimliga kostnader är det kommunala bostadsbolaget LekebergsBostäder ett bra alternativ. Företaget förvaltar knappt 400 hyreslägenheter i orterna Fjugesta och Mullhyttan. Trots att alla stammar och badrum har bytts ut har det inte inneburit någon höjning av hyran.

– Nu byter vi kök och fönster också. Det kommer att innebära en mindre hyreshöjning. Vi har inga miljonprogram i vårt bestånd och har en hög nivå på underhållet, 250 kr/kvm och år, vilket resulterat i lägenheter med hög standard till rimlig hyra, säger Sören Skårsjö, VD LekebergsBostäder AB.

För ett år sedan blev ett nytt flerfamiljshus med 16 tvåor och treor färdigt, centralt beläget på Storgatan. Och fler byggprojekt är på gång.

– Under våren 2016 startar upphandlingen av ett trevåningshus med ett tjugotal lägenheter vid torget. Efterfrågan på fler lägenheter gör att vi även projekterat för tre hus med 24 lägenheter med option på ytterligare 48 lägenheter om det finns behov, berättar Sören Skårsjö vidare.

Bor man i Lekebergs kommun har man nära till service, nära till beslutsfattarna och nära till Örebro. Det finns även goda kommunikationer till Kumla och Hallsberg. Kommunen satsar mycket på idrott och rekreation. Strövtåg i landsbygden, bad i sjöar eller badhus och golf på den vackra banan Lannalodge är bara några av alla möjligheter som erbjuds. Det är dessutom en kulturbygd rik på historia, med bland annat en naturlig amfiteater, en badgruva och en klosterruin.

Expansiv utbyggnad av skola och omsorg
Då kommunen hela tiden växer gäller det att ligga före i investeringarna, inte minst inom skola och omsorg.

– Vi har till exempel genomfört ny- och tillbyggnation av Hidinge skola (F-åk 6) och idrottshall, med en budget på cirka MSEK 100. Skolan invigdes i september 2015 och projektet har genomförts i partnering med ByggDialog i Karlstad med mycket lyckat resultat, säger Sören Skårsjö, som även är VD för Lekebergs Kommunfastigheter AB, som äger och förvaltar byggnader och lokaler för kommunal verksamhet.

Dessutom byggs en ny förskola med fyra avdelningar i området Hidinge – Lanna. Diskussioner förs även om att utöka en av kommunens skolor från F-åk 6 till F-åk 9.

Ett nytt LSS-boende är också på gång. Det blir ett centralt beläget gruppboende med tio lägenheter.

Såväl bostadsbolaget som fastighetsbolaget har ett starkt engagemang för människor och miljö. Båda bolagen jobbar aktivt med ökad tillgänglighet och energieffektivisering.

– Vi har lyckats sänka energiförbrukningen med 20 procent sedan 2012 och har investerat i fler elbilar och hybridbilar. På vissa fastigheter har vi även installerat solpaneler på taken, berättar Sören Skårsjö avslutningsvis.