Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Proaktiv partner för verkstadsindustrin

Maskincentrum fortsätter att expandera söderut och söker nya servicetekniker för spännande uppdrag från Stockholmsregionen och ner mot Malmö.

Örnsköldsviksföretaget Maskincentrum sätter standard för resten av branschen när det gäller förstklassig service och verkstadsnära tjänster. I samband med att företaget köptes tillbaka av grundaren Mats Jonsson 2010 påbörjades en expansion mot övriga Sverige.

Utökat tjänsteutbud
Det är inte bara det geografiska upptagningsområdet som utökats i Maskincentrums expansion. Tjänsteutbudet har också breddats med flera nya kompetensområden.
– En ny avdelning är under uppbyggnad i Örnsköldsvik för service och underhåll av kompressorer och högtryckstvättar, berättar Mats Jonsson, som samtidigt undersöker möjligheter för att nyrekrytera till strategiska nav som Luleå och Stockholm.
Kort sagt – Maskincentrum är en partner att räkna med för verkstadsindustrin över hela Sverige. I dagens konkurrensutsatta läge är det oerhört viktigt att kunna agera proaktivt och förutse marknadens nästa steg – det kan Maskincentrum och därför är företaget en oumbärlig partner för svensk verkstadsindustri.

Samma leverantör för allt
Maskincentrum utmärker sig som man förstår på flera sätt.
– Trots att marknaden präglats av en tuff konjunktur under de senaste åren så har vi valt att fortsätta rekrytera och investera. Det har visat sig lyckosamt och idag är vi en av branschens mest heltäckande leverantörer, menar Mats Jonsson, som poängterar att Maskincentrum erbjuder alla typer av maskinservicetjänster, reparationer och underhållsinsatser. Dessutom erbjuds maskinsäkerhetsanalyser, validering och kalibrering av svetsar samt industri- och installationstjänster.
– Att anlita oss ska vara ett enkelt val. Därför vill vi kunna erbjuda så mycket som möjligt under samma tak. Vi vet att kunderna uppskattar en leverantör som kan sköta allt, det är naturligtvis betydligt enklare och mer kostnadseffektivt med en samarbetspartner istället för flera.
En del av strategin handlar också om att knyta långsiktiga kontakter med kunder som har enheter på flera orter – redan idag har företaget flera långvariga avtal där kundens underhållsavdelning bemannas av en eller flera av Maskincentrums servicetekniker.

Funderar på förvärv
Maskincentrum kan även erbjuda kompletta projektledningstjänster i samband med att kunderna vill skapa säkrare arbetsmiljöer. Det innefattar bland annat löpande underhåll och service av hela maskinparken. Att ha fungerande maskiner är inte bara försvarsbart ur ekonomisk synpunkt utan också betydligt säkrare.
– Vi har för avsikt att fortsätta bredda sortimentet och utveckla fler tjänster i syfte att komma ännu närmare kunderna, avslöjar Mats Jonsson, och han utesluter inte förvärv av verksamheter som kan bidra till att man kommer ett steg närmare målet.
– De långsiktiga serviceavtalskunderna blir allt fler. Så länge svenska industriföretag fortsätter att leverera hög kvalitet så finns alla möjligheter att stå sig i konkurrensen. Vi hjälper svenska verkstadsföretag att skapa ökad lönsamhet genom att serva och underhålla de tekniska investeringarna så att återbetalningen blir maximal.