Tis 28 nov / År 41 / Nr 5 2023

Processorer med upp till hundratals kärnor är framtiden

I samarbete med Ericsson har ett nytt laboratorium för multicore-programmering byggts upp vid Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet. Ericsson har bidragit med åtta specialutrustade datorer som används i utbildningssyfte. Från Ericssons sida handlar investeringen framförallt om att trygga framtida kompetens inom metoder och verktyg för programutveckling för multicore-system, det vill säga programmering för flerkärniga processorer.

– Den stegrande utvecklingen inom mobil kommunikation kräver en allt högre prestanda på processorerna. Fler kärnor i processorn innebär inte nödvändigtvis högre prestanda per automatik. Programvaran måste också skrivas om så att de olika kärnorna kan kommunicera och samtidigt arbeta fritt med olika uppgifter. Den grundläggande tekniken fanns redan för flera år sedan i superdatorsystem, men det krävs fortfarande en ökad kunskap om hur vi kan utveckla framtidens standardprocessorer med hundratals kärnor, förklarar professor Christoph Kessler, som ansvarar för Multicore- laboratoriet.

Utbildar nytänkande programmerare
Det finns redan processorer med åtta och fler kärnor på den kommersiella marknaden, och moderna grafikkort kan ha hundratals processkärnor på samma chip. En trolig utveckling, menar Kessler, är att processorerna inom enbart några år kommer att ha ett tiotal standardkärnor som kompletteras med ett större antal specialkärnor för olika funktioner på samma chip. Speciellt kommer grafikprocessorn (GPU:n) att byggas in i standardprocessorn.
– Vi utbildar nytänkande programmerare som ska hantera framtidens processorer, fortsätter Christoph Kessler. Våra utbildningar i datateknik omfattar specialkurser i parallell- och multicore-programmering som ska förbereda studenterna på framtida utmaningar inom området.

Multicore blir standard
Kurserna på forskarnivå vänder sig främst till forskarstuderande men också till yrkesverksamma programmerare intresserade i multicore- och GPU-området. Flertalet kommer från Ericsson.
– De nya datorerna som vi har fått tillgång till genom samarbetet med Ericsson är utrustade med den senaste tekniken och speciellt framtagna för kursverksamheten. Vi kan köra flera olika experiment samtidigt och skapa kunskap om hur fler kärnor kan göra datorn snabbare.
Christoph Kessler undervisar studenterna i hur man kan använda tekniken på bästa sätt för att få datorn att arbeta så snabbt som möjligt med parallella uppgifter. I framtiden kommer multicore vara standard, kompetensen behövs redan idag för att utveckla och optimera tekniken.