Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Produktionspartnern Traffic har en sann problemlösare vid rodret

Att tänka lean, att kunna leverera mer med mindre resurser och samtidigt behålla kvalitet och prestanda är en påtaglig trend inom alla branscher idag. Traffic är en kreativ produktionspartner för alla typer av företag som köper reklam och som behöver sätta ihop trycksaker, reklamkampanjer och annonser för olika forum som exempel. Ofta anlitas en rad olika aktörer som levererar delar av materialet, Traffic axlar gärna rollen som leveransansvarig för helheten gentemot kunden. Annica Ramn var med då Traffic etablerades i början av 1990-talet, sedan 2001 är hon VD.

Stockholmsbaserade Traffic är en väletablerad produktionsbyrå med ett varumärke som känns igen inom branschen. Företaget är ofta förstahandsvalet när det gäller fristående produktionsbyråer i mindre storlek, men som fortfarande är stora nog för att hantera större projekt. Trots att branschen fortfarande är relativt konservativ ser vi idag fler kvinnor i ledande positioner, Annica Ramn är lite som en pionjär då hon axlade rollen som produktionsledare redan på 80-talet och blev VD för snart tolv år sedan.

Navet i produktionen
I snart 20 år har Annica Ramn arbetat för att bredda Traffics verksamhet både vad gäller kompetens och tjänsteutbud. Under åren har Traffic levererat till kunder inom i stort sett alla branscher, bl.a. SJ, Kanal 5, politiska partier, Semper, Catella och OKQ8. Kundbredden representerar också kunskapsbredden hos Traffics medarbetare, samtliga från reklambranschen och med skarp erfarenhet från produktionsledning med många leverantörer inblandade. Det är ofta en utmaning för reklamköparen att själv sy ihop alla delar i produktionskedjan till en gångbar helhet, därför finns Traffic.
– Det gäller att skapa en bra struktur för samverkan mellan samtliga aktörer som ska tillföra något till projektet. Vi är med från början till slut, vi sköter all kommunikation med de olika leverantörerna, vi är helt enkelt navet i produktionen av en ny reklamkampanj eller liknande. Vi arbetar också på uppdrag av reklambyråer som behöver extra resurser för enstaka eller flera projekt – vi är mångsysslare med stor kunskap och flexibilitet. Vi strävar efter att effektivisera så långt det går, idag är det tuffa krav på resurseffektivitet som också omfattar vår verksamhet, förklarar Annica Ramn.

Sann problemlösare
Reklambranschen är generellt mycket konkurrensutsatt. Annica Ramn gillar att ta sig an nya utmaningar och ställer höga krav på sin omgivning – i gengäld är hon rättvis och en sann problemlösare som stöttar sina medarbetare.
– Jag motiverar gärna personalen till att våga ta sig an lite större utmaningar, jag är också mycket tydlig när det gäller vad som förväntas av var och en av oss. Jag tror att tydlighet skapar trygghet och därmed också produktivitet och effektivitet. Människor som känner sig trygga i sina roller presterar mer, man känner glädje och vågar vara kreativ, menar Annica.
Annica förklarar att Traffic är en platt organisation där alla känner ansvar och får ta egna initiativ.
– Jag förutsätter att man kan ta egna initiativ, eftersom vi är produktionspartners måste vi tänka på kundens bästa i alla lägen och leverera rätt sak i rätt tid, ibland med mycket korta ledtider. Då gäller det att man kan arbeta effektivt och ta bra beslut snabbt.

Framtidsstrategier utarbetas 2013
Traffics ambition har varit densamma under alla år – nämligen att vara en långsiktig produktionspartner för reklamköpare och reklambyråer både på kort och lång sikt.
– Vi kommer att fortsätta göra det vi är riktigt bra på, men samtidigt vill jag fortsätta bredda verksamheten ytterligare och ser gärna att vi får in ett tiotal personer till. Det finns fortfarande stora marknadsandelar för oss, inom ett par år kommer vi att förstärka organisationen och kanske vara omkring 25 anställda. Under 2013 kommer vi att utarbeta strategier för att nå framtida mål, säger Annica Ramn avslutningsvis.