Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Professionella vårdprodukter från ErgoNordic AB

ErgoNordic AB, som ligger i Bromma, har inriktat sig mot sjukvårdsmarknaden och erbjuder produkter som har tagits fram efter önskemål från vårdpersonal.
– Våra produkter är unika och nischade på alla områden, säger Peter Svensson, VD på ErgoNordic.

Grunden till företaget lades i Borås 1986 och det förvärvades av Peter Svensson 1998. Verksamheten flyttades då till Solna och senare till Bromma, där det idag arbetar sex personer.
ErgoNordic fokuserar sig på sjukvårdsmarknaden och har många års erfarenhet av sjukvården.
99,8 procent av kunderna är vårdcentraler och sjukhus över hela landet och man har även en del export till Danmark och Norge.

Ett brett sortiment
ErgoNordic har ett brett sortiment och bland produkter kan nämnas stomiprodukter, provtagningsbord och produkter för operation, alla i egen design och med egna varumärken. Egen design, som även har gjort succé, är den nya BK-mätaren som förenklat mätningen av det farliga bukfettet.
Efter att Peter Svensson förvärvat bolaget började företaget omgående erbjuda en ergonomisk arbetsplatslösning för provtagning. Samtidigt fick ErgoNordic en agentur på medicinska personvågar och längdmätare. Sedan dess har företaget breddat sitt sortiment, till exempel med vård av känsliga nyfödda.
– Idag har vi ett sortiment där nästan 40 procent består av stomiprodukter. Övriga produkter är avsedda för sjukvården, berättar Peter Svensson och fortsätter:
– Många av våra produkter är unika och tittar vi på till exempel förband och operation så finns det ingen annan aktör på marknaden som har produkter liknande våra.
ErgoNordic lanserar ständigt nyheter och sedan ett halvår tillbaka erbjuds bland annnat en mätstation, seca 285, som kan överföra vikt- och mätdata trådlöst.
– Man kan överföra informationen till en skrivare eller direkt till ett dataprogram, där man kan analysera och spara mätdata och sedan koppla ihop det med patientjournalen. Den här produkten är lite på tröskeln till marknadens behov så efterfrågan lär komma senare, säger Peter Svensson.

En stark utveckling
Utvecklingen för ErgoNordic har varit stark sedan flytten till Bromma.
– Vi började med en omsättning på 120 000 kronor och efter det första året omsatte vi drygt en miljon. Sedan dess har vi ökat varje år, de senaste åren med över 10 procent per år, och idag omsätter vi cirka 18 miljoner kronor, berättar Peter Svensson.
De produkter som ErgoNordic jobbar med har en klar utvecklingspotential i Sverige och även på exportsidan, framför allt i Danmark, där man kommer att öka sin marknad väsentligt de närmaste åren.
Vad som kännetecknar ErgoNordic är en hög servicenivå, egen design, närhet till kunderna och snabba leveranser.