Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Proffice utvecklar människor och lyfter företag

Proffice bidrar till att stärka det regionala näringslivet i Mälardalen med omnejd. Dels genom att bidra med strategiska verktyg och snabba insatser vid behov, och dels genom att vara en långsiktig samarbetspartner som med integritet och kontinuitet stöttar kundföretagen år efter år.

Proffice är en resurs för både privata och offentliga arbetsgivare. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att Proffice i första hand arbetar för och med människor. Det yttersta målet är att få människor att växa och utvecklas, samtidigt som man verkar för en aktiv och tillväxtbenägen arbetsmarknad.
– Vi bidrar till våra kunders framgång med riktade tjänster som passar varje enskild kund, inleder Elisabeth Collin, Operation Manager på Proffice i Västerås.

Allt inom personalstrategiska tjänster
Det breda tjänsteutbudet omfattar allt från bemanning, rekrytering och personalstrategiska insatser till mångfaldsarbete och utbildning. Proffice gör dessutom marknadsanalyser och undersökningar i syfte att anpassa arbetskraften efter aktuella behov.
– När vissa branscher har det lite tuffare måste vi snabbt kunna väga upp med kompetens inom andra segment. Arbetsmarknaden är dynamisk, det ställer givetvis krav på vår verksamhet som också måste vara förändringsbenägen och formbar, säger Elin Andersson, marknadsområdeschef på Proffice i Västerås.
Proffice erbjuder snabba och effektiva lösningar när företagen behöver personal, och kan snabbt anpassa resurserna efter behov.

Proffice kan förändring
Proffice är ett av Nordens största specialistföretag inom bemanning och rekrytering med över 10 000 anställda. För att kunna hyra ut specialister gäller det att Proffice kan locka till sig de bästa, och det i konkurrens som alla andra.
– Varumärket Proffice står för mycket positivt. Keep Improving är vårt motto och det genomsyrar hela verksamheten och allt vi gör, varje dag. Vi ska erbjuda lösningar som lyfter företag och som bidrar till att fortsatt utveckling av både individer och näringsliv. Då måste vi också förstå kundernas verksamhet och vardag, förklarar Elisabeth Collin, som själv är specialist på industriföretag.
Stillestånd kostar industrin enorma summor årligen. Proffice hjälper kunden att vara mer flexibel och snabbt anpassa verksamheten efter det behov som finns.
– Vi kan förändring, det är vår vardag, understryker Elisabeth.

2014 kan bli bättre för industrin
Proffice är en viktig aktör i Västerås som utpräglad industristad. Tillsammans med Proffice kan företagen skapa lönsamhet utan att behöva snegla på lågkostnadsländer.
– Vi ser helt enkelt till att företagen får resurser när det behövs, med rätt person på rätt plats. Våra tjänster skapar bättre resurshållning och högre effektivitet, säger Elin Andersson.
Både Elisabeth och Elin upplever positiva vibbar från industrin som spås få ett bättre år än på länge i Västerås med omnejd.