Mån 6 dec / År 39 / Nr 4 2021

ProfilGruppens nya anläggning blir världsklass

Aluminium är framtidens material – helt överlägset i sin styrka i kombination med den låga vikten. Att aluminium dessutom är obegränsat återvinningsbart till 100 procent med alla goda egenskaper bevarade gör att materialet är det mest långsiktigt gångbara för de flesta konstruktioner där låg vikt, hög slitstyrka och minimalt svinn efterfrågas.

Inom ProfilGruppen, en koncern med huvudkontor i småländska Åseda, vet man sedan länge att aluminium är framtiden. Verksamheten befinner sig just nu mitt i en omfattande expansion där kundnytta och effektivitet blir ännu tydligare kärnvärden tack vare nya investeringar. Med det öppnas i sin tur ännu större möjligheter på nyckelmarknader framförallt i norra Europa.
– Vi har haft en fantastisk utveckling där vi mer eller mindre har fördubblat vår omsättning på fyra – fem år. Nu gör vi en stor investering för att markera att vi tror på en fortsatt ljus framtid inom vår bransch, säger ProfilGruppens koncernchef Per Thorsell, som syftar på mångmiljoninvesteringen som görs i en ny presslinje i Åseda.

Stor kapacitetsökning
Beslutet om att bygga den nya presslinjen för aluminiumprofiler presenterades redan under början av året. Investeringen omfattar en helt ny anläggning som ska byggas i närheten av den befintliga fabriken som i sin tur huserar tre presslinjer.
ProfilGruppen är redan idag en av marknadens mest kompletta leverantörer av profiler och komponenter i aluminium i Nordeuropa. Under 2017 levererades nästan 30.000 ton profiler och när den fjärde presslinjen finns på plats kan det handla om en totalleverans långt över 40.000 årston.
– Det blir en stor kapacitetsökning för oss, säger sälj- och marknadschef P-O Isacson. Detta är också ett naturligt steg för ProfilGruppen med tanke på den utveckling vi sett under de senaste åren, och vi vill naturligtvis utvecklas ännu mer och på fler marknader framöver. En fortsatt stark efterfrågan möjliggör denna investering.

Framgång föder framgång
Framgångar föds inte per automatik, både Per Thorsell och P-O Isacson betonar att det är mycket hårt arbete som ligger bakom.
– Det gäller att hitta en god balans mellan marknad och produktion. Vi måste ju leva upp till det vi lovar med hög leveranssäkerhet, korta ledtider och få reklamationer. Det tycker jag att vi klarar oerhört bra, säger Per Thorsell.
ProfilGruppen utmärker sig speciellt genom sitt tydliga kvalitets- och kundfokus, där man alltid är lyhörd inför förändringar och nya kundkrav.
– Att dagligen i hela organisationen se och tänka kundnytta i det vi gör är en överlevnadsstrategi. Att dessutom möta och kanske överträffa kundens förväntningar vad det gäller snabbhet, kvalitet och leveransservice banar också väg för ytterligare framgångar, säger P-O Isacson.

Anläggning i världsklass
Produktionstaket är nått och den nya investeringen ligger precis rätt i tiden. Utöver större kapacitet handlar det även om introduktion av helt ny teknik, och det placerar ProfilGruppen i framkant med en av världens mest moderna anläggningar för tillverkning av aluminiumprofiler.