Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Projekt med värmländsk el ett genombrott för Rejlers

Rejlers Energy i Karlstad hjälper kunderna som distribuerar och producerar el.
I år har man fått ett alldeles speciellt uppdrag. Att vara med och projektera delar av elnätet i Värmland.
– Ett genombrott för vår del, säger Stefan Smeland, gruppchef inom området Energy.

Det värmländska elnätet på 130 kV nivån har inte byggts om på över 20 år. I år ska Ellevio AB (tidigare Fortum Distribution) investera ca två miljarder i regionnätet på både lednings och ställverkssidan. Dessutom investeras ca en miljard i lokalnätet på spänningsnivå upp till 20kV.
– Vi ska vara med och projektera nästan tio mil ledning för Ellevio. Vi använder ett projekteringsverktyg där man kan man läsa in befintliga markförhållanden, marktyper och nivåer. Vi mäter in var den befintliga ledningen går och projekterar ny ledning med nya stolpar. Programmet är kopplat till ett kartsystem så vi kan se den nya ledningen inplacerad i förhållande till vägar, byggnader, med mera, säger Stefan Smeland och fortsätter:
– Det är verkligen ett genombrott för oss. Vi har haft uppdrag på 130 kV ledningar tidigare men så här stora uppdrag till Ellevio har vi inte fått möjlighet att göra förrän nu.

Fler liknande uppdrag
Ellevio planerar att bygga om cirka 20 mil 130 kV ledningar per år inom närmaste tiden och Rejlers hoppas förstås få fler uppdrag av den här typen.
– Det gör vi verkligen. Redan idag jobbar tre man hos oss med detta och en fjärde är på väg in.
Rejlers startade 1942 i Växjö och Karlstad-kontoret etablerades 1963. I 35 år var pappers- & massaindustrin det företaget mest jobbade med och den första och största kunden var länge StoraEnso Skoghalls Bruk, men under åren har nya kunder och avdelningar tillkommit. Idag finns tre stora avdelningar: Energy, Techonology och ICT och Karlstad-kontoret har växt och blivit Sveriges största.
Stefan Smeland som jobbat inom Rejlers sedan 1988 säger att han fått vara med om en fantastisk resa under åren i företaget.
– Rejlers hade en stillsam utveckling till en början men har växt och utvecklats gradvis under åren. För en enskild medarbetare kan man förstås lätt stagnera om man jobbat länge men för egen del tycker jag att fått många nya och spännande utmaningar under åren.

Längtade tillbaka
Stefan Smeland gjorde faktiskt en kort utflykt till Fortum, men återvände efter något år till Rejlers.
– Jag ville pröva något annat, men sedan kände jag att jag ville tillbaka. Det finns faktiskt medarbetare som återvänt hit både två och tre gånger.
Rejlers Energy jobbar mycket med el och har stora kunder som Ellevio, Vattenfall och Eon, men även lokala elnät som de i Karlstad och Arvika samt entreprenörer i branschen.
Man jobbar också en hel del med projektering inom vattenkraft och vindkraft och systerbolaget Rejlers Energitjänster jobbar med insamling av mätvärden inom elproduktion.