Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Projektengagemang fortsätter kraftfull expansion

Väletablerad teknisk kompetens och förmåga att driva projekt är grundpelarna i den expansiva konsultkoncernen Projektengagemangs verksamhet. Från utformning av skyddsventilation i operationssalar på Nya Karolinska Solna till elektrifiering av motorvägar – Projektengagemang är involverade i flertalet av de stora samhällsbyggarprojekten i Sverige.

Projektengagemang är ett av Sveriges mest snabbväxande konsultbolag. De första fem åren hade Projektengagemang en imponerande tillväxt från två till över 300 anställda. Idag sysselsätter koncernen 450 personer i ett 25-tal dotterbolag. Med expertkompetens inom infrastruktur, byggnader, energi och industri medverkar Projektengagemang ofta i mycket stora samhällsbyggarprojekt landet över.
Linda Lönneberg är VD för dotterbolaget Projektengagemang VVS i Stockholm AB. Företaget har specialiserat sig på installationsteknik och hjälper fastighetsägare med utredningar och planeringsarbete inför ny- och ombyggnationer samt restaureringar. Oftast handlar det om mycket stora projekt som får nationell och ibland även internationell uppmärksamhet, men även om mindre nybyggnads- och ombyggnadsprojekt på uppdrag av offentliga beställare såsom Locum och Storstockholms Lokaltrafik (SL).

Projektengagemang Svenska Elvägar
– Ett intressant projekt just nu är Projektengagemang Svenska Elvägar, där vi på uppdrag av Trafikverket och Energimyndigheten ser över möjligheter för elektrifiering av delar av vägnätet. Tanken är att tunga fordon ska kunna koppla upp sig mot elnätet under en viss sträcka och därmed spara bränsle och stora mängder utsläpp. Projektet är ett typiskt exempel på initiativ för att skapa bättre förutsättningar för en hållbar utveckling, något som vi arbetar mycket med här på Projektengagemang, säger Linda Lönneberg.
Under 2012 utfördes ett uppdrag i syfte att hitta en vägsträcka och ett åkeri för att demonstrera hur elektriska vägar kan fungera i verkligheten. Demonstrationen omfattar inledningsvis transportbehov i närheten av gruvor, hamnar och paketterminaler. Tekniken kommer från Siemens, Scania och Volvo. Elforsk och KTH studerar systemfrågor.
– Om allt faller väl ut har vi elektriska lastbilar på allmän väg under 2014. Efter det hoppas vi på elektrifiering av en längre strategisk vägsträcka och därefter på de större motorvägarna. Om allt går i lås så kan Sverige ha flera elektrifierade vägar och därmed vara på rätt väg till regeringens mål om ett fossiloberoende transportsektor 2030, förklarar Linda.     
Bygger på specialistkompetens
Ett långvarigt projekt är Nya Karolinska Solna, ett helt nytt och toppmodernt universitetssjukhus med uppgift att bedriva högspecialiserad sjukvård, forskning och utbildning. Det nya sjukhuset planeras öppna för den första patienten under 2016 och stå helt klart året därpå. Inom Projektengagemang finns specialistkompetens inom renrumsventilation för operationssalar, där kraven på renhet i luften är oerhört höga.
– Vår uppgift är att ta fram klimatlösningar som klarar de högt uppsatta renhetsmålen för operationsmiljön på Nya Karolinska Solna. Genom att vara delaktiga redan under sjukhusets uppbyggnad får vi möjlighet att implementera de för det specifika ändamålet bäst lämpade lösningarna redan från början, poängterar Linda Lönneberg.

Tillämpar coachande ledarskap
Linda Lönneberg är civilingenjör och kontaktades i samband med etableringen av Projektengagemang 2006.
– Koncernens grundare sökte upp mig och frågade om jag ville starta upp verksamheten kring installationsteknik som sedermera blev dotterbolaget Projektengagemang VVS i Stockholm AB. Från början var vi en handfull personer och idag är vi ca 25 medarbetare här. Min roll som VD är oerhört utvecklande och jag försöker att använda ett coachande ledarskap i så stor utsträckning som möjligt.
Linda förklarar att mycket av arbetet grundas på att låta medarbetarna lösa utmaningar på egen hand med coachande stöd från ledningen.

Spännande resa
Företaget har en god ekonomisk lönsamhet tack vare det personliga engagemang som medarbetarna tillför, man har också fått chans att handplocka personal vilket enligt Linda Lönneberg har stärkt organisationen ytterligare.
– Det är en otroligt lärorik och utvecklande resa som jag fått uppleva både i dotterbolaget och från styrelserummet i koncernbolaget. Vi kommer att bredda verksamheten ytterligare framöver, bl.a. med tjänster inom styr- och övervakning samt sprinklerprojektering på bolagsnivå. På koncernnivå är målet att kunna erbjuda bredare kompetenser och tänkbara nya verksamhetsområden finns inom brand, akustik, storköksprojektering samt projektmetodik.
Projektengagemang har som delmål att nå en omsättning på en miljard kronor och har efter bara sex år redan nått halvvägs med en omsättning som överstiger 400 miljoner kronor.