Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Projektet ”Aktör för välfärd” vill bidra till det goda samhället

Aktör för välfärd är ett kompetensutvecklingsprojekt som drivs av Västerås stift under 2012 – 2014 med stöd av Europeiska Socialfonden.
– Det är ett projekt som handlar om kyrkans roll i samhället. Tillsammans med andra vill vi bidra till att den ideella sektorn spelar en större roll för människors väl, säger Anders Hagman, projektledare för Aktör för välfärd.

ESF-rådet i Norra Mellansverige har beviljat Västerås stift 6,4 miljoner kronor i kompetensutveckling inom Europeiska socialfondens programområde ett. Åtgärderna syftar till att bredda kompetensen hos församlingsanställda för att stärka deras position på arbetsmarknaden. Den bärande idén i projektet Aktör för välfärd är att församlingarna ska ges möjlighet att utveckla nya verksamheter inom främst den sociala sektorn.
– Kyrkan har alltid varit en viktig samhällsfaktor på olika sätt genom tiderna och Västerås stift har länge jobbat aktivt med samhällsengagemang på olika sätt. Med projektet Aktör för välfärd vill vi inspirera församlingar och kompetensutveckla anställda för att utveckla mer verksamheter, säger Anders Hagman.

Pionjärer inom Svenska kyrkan
Flera församlingar i Västerås stift har varit pionjärer när det gäller att utveckla nya diakonala verksamheter som kommer människor till del och samtidigt bidrar till nya intäkter. Det rör sig om allt från att driva sociala företag eller ta emot människor i arbetsträning till att driva skola, behandlingshem eller kommunens fritidsgård.
– Ytterst handlar det om vad det är för samhälle vi vill ha. Ett vitalt näringsliv som skapar jobb är viktigt, men det räcker inte. Social och ekologisk hållbarhet behövs också för att skapa goda liv och livskraftiga sammanhang.
– Vi menar att kyrkan, som finns lokalt över hela landet, har stora resurser, gott förtroende och ett uppdrag att finnas till för människor, ska vara med i ett sådant arbete. Det handlar ytterst om att skapa ett samhälle där människor behövs och alla har en plats, säger Anders Hagman.

Nya butiker
Aktör för välfärd har bidragit till att det börjat hända saker i Västerås stift. Ett par församlingar har öppnat små butiker, där man både säljer rättvisemärkta varor och där långtidssjukskrivna kan få jobb. Här tillverkas också produkter för den lokala marknaden och dessutom blir det mötesplatser för människor. I en församling har man börjat jobba med grön rehab och i några dalaförsamlingar jobbar man intensivt med ungdomar i utanförskap.
– Kyrkan kan också jobba med att integrera människor från andra länder i Sverige och på så sätt bidra till samhällsväven. Inom några församlingar utbildar man flyktingguider och i andra funderar man på att starta sociala företag för att tillverka varor och tjänster som kan säljas på marknaden.

Nya aktörer krävs
Svenska kyrkan på nationell nivå har slagit fast att man står bakom välfärdsstaten med dess grundtrygget för alla, men betonar att det också krävs nya aktörer för att skapa det goda samhället.
– Hittills är det nästan enbart den privata sektorn som tagit för sig, påpekar Anders Hagman. För att skapa verklig mångfald måste också civilsamhällets organisationer vara med. Sedan millennieskiftet är Svenska kyrkan den största av alla.
Cirka 900 anställda i Västerås stifts församlingar deltar i projektets utbildningar. Handelshögskolan ansvarar för utvärderingen av projektet.