Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Projektledning i världsklass

Visste du att bara 30 % av alla projekt lyckas och att 25% misslyckas totalt av olika skäl. Med Semcons hjälp kan du fördubbla antalet lyckade projekt!

En förutsättning för att lyckas med sina projekt är att använda en väl fungerande metodik, en rätt utformad organisation kompletterat med ett starkt ledarskap på alla nivåer i företaget.
Semcon arbetar sedan trettio år dagligen med projekt. Antingen som specialister i kundernas projekt eller att man driver projekten som projektledare. Dessutom levererar Semcon helhetslösningar till sina kunder, vilka man själva leder och genomför.
På Semcon i Karlstad har man lång erfarenhet i att nå framgång i projekt.

Ingenjörerna som jobbar med vattenkraft levererar styr- och kontrollutrustning till vattenkraftverk över hela Sverige. Många av affärerna är i mångmiljonklassen och sträcker sig över flera år. Projekten är stora och kräver att Semcon nyttjar sin kunskap inom teknikområdet såväl som projektstyrning.
– Vi tar helhetsansvaret för konstruktion, installation och uppstart. Det är många delar i åtagandet som ska koordineras, säger Jimmy Danielsson. Ett viktigt verktyg i våra projekt är vår egen projektmetodik XLPM. Metodiken är utvecklad under lång tid och är en förutsättning för att lyckas med dessa stora komplexa projekt.
Metodiken har sitt ursprung i Karlstad där den utvecklats sedan början på 90-talet och användas nu av kunder över hela världen. Kunderna finns in om alla branscher, till exempel telekom, industrin, energi och offentlig verksamhet. Medarbetare från Karlstad åker över hela världen och sprider sin kunskap.
– Jag är mycket stolt över vår kunskap in om det här området, säger Jimmy Danielsson.

Löser utmaningarna tillsammans
Kontoret i Karlstad har olika huvudinriktningar: mekanik, el & automation och vattenkraft samt projektledning och ”Plant Design”, men det är inte på något sätt vattentäta skott mellan avdelningarna. De 50 personer som jobbar på kontoret samverkar sinsemellan för att lösa utmaningarna från kunderna på bästa sätt. Dessutom kan hjälp tas in från andra kontor inom Semconkoncernen om kunskap i något område saknas.

Fokus på framtiden
Semcon Karlstad ser ljust på framtiden och tror på tillväxt och utveckling tillsammans med sina kunder.
– En styrka med att vara ett stort företag som Semcon är att expertis alltid finns att tillgå inom företaget, säger Jimmy Danielsson, kontorschef för Semcon Karlstad.
– Vi utvecklar framtiden tillsammans med sina kunder och utmanar oss själva varje dag för att ligga i framkant. Världens mest effektiva bil, revolutionerande tidvattenkraftverk, fördubblad produktion i samma fabrik, dokumentation i kärnkraftverk – Inga utmaningar är för svåra för Semcon.

FAKTA OM SEMCON:
Semcon i Karlstad är en del av Sveriges största produktutvecklingsbolag. Totalt har Semcon ca 3.000 anställda varav 1.500 medarbetare arbetar i Sverige. Semcon jobbar både med helhetslösningar och delar av projekt och erbjuder ingenjörstjänster globalt och regionalt som täcker alla utmaningar inom utvecklingscykeln, från idé till färdig produkt. Med omfattande branschkunskaper erbjuds kunderna kompetens och resurser när det behövs, där det behövs.