Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Prologis fördubblar sina logistikytor i Göteborg

Prologis gör investeringar som stärker Göteborg som Nordens främsta logistiknav. Kort efter nyproduktionen av en logistikfastighet i attraktiva Arendal på Hisingen tar Prologis nästa steg med avsikt att fördubbla sina logistikytor i Göteborg.

Med ett ständigt ökande intresse för etablering i Göteborgsregionen är marknaden för logistikytor präglad av stark efterfrågan och begränsad tillgång. Prologis vågade därför bygga den nya anläggningen på cirka 15 000 kvm på spekulation i Arendal.
Eftersom Prologis har 100 procents beläggning i regionen visste man redan innan byggtiden var slut att det skulle bli ett stort intresse, vilket också bevisades då hela fastigheten var uthyrd långt innan den var färdigbyggd.
– DHL och Mercante delar på fastigheten som vi kallar för Prologis Gothenburg DC 4. Det stora intresset före, under och efter byggtiden bevisar vår tes om att hamnlägen är mest attraktiva, och därför kommer vi att fortsätta utveckla fastigheter med attraktiva lägen intill Göteborgs hamn, säger Allan Lavén, regiondirektör Prologis Norden.

Fördubblar fastighetsbeståndet
Göteborg lever mycket på sin starka handelstradition. Samtidigt har utrymmet för tillväxt varit begränsat på grund av brist på tillgängliga logistikytor för nyetablering. Dessutom är valmöjligheterna för befintliga företag i regionen begränsade. Det var något som Prologis ville ändra på och till viss del bygga bort med den nya anläggningen i Arendal.
– Vi vågar satsa på Göteborg som helt klart är en av våra nyckelmarknader i Norden, fortsätter Allan Lavén. Det känns därför mycket bra att vi snart kan erbjuda denna expansionsbenägna marknad utökade valmöjligheter då vi tecknat arrendeavtal med Göteborgs Stad med garanterat markförvärv omfattande cirka 130 000 kvm mark, som vi planerar bygga cirka 65 000 kvm logistikfastigheter på. Det blir i så fall en fördubbling av vårt befintliga bestånd i Göteborg.
Utvecklingen omfattar en helt ny logistikpark, även den på Hisingen och i närheten av hamnen. Projektet går under arbetsnamnet Hisingen Logistikcentrum och det utvecklingsbara området ligger utmed Hisingsleden en bit norr om Prologis befintliga företagspark.

Utvecklar logistikbranschen
Som en globalt ledande ägare och förvaltare av industrifastigheter med fokus på logistikverksamhet är Prologis en mycket viktig aktör när det gäller utveckling av logistikbranschen.
Cirka 85 procent av Prologis fastigheter ligger i anslutning till strategiska knutpunkter som hamnar, flygplatser och logistikkluster. Samtliga ligger i expansiva logistiklägen. Eftersom ungefär 30 procent av Sveriges utrikeshandel passerar Göteborgs Hamn och 60 procent av containertrafiken ter det sig naturligt för Prologis att satsa här, det är en bärande del av företagets koncept.
– Göteborgs Hamn är expansiv. Enbart containerverksamheten förväntas växa med cirka fyra procent årligen i Europa, vi vill vara en del av utvecklingen och för oss innebär det att vi ska kunna tillgodose både befintliga och nya kunders efterfrågan på lokaler i attraktiva logistiklägen, säger Allan Lavén.
Under de senaste åren har 10 av 16 nyproducerade lageranläggningar i Göteborg byggts intill hamnen. Det visar tydligt att efterfrågan är störst i hamnområdet, och det är även här Prologis kommer att satsa framöver.

Prologis i korthet
Prologis är ett ledande globalt företag som utvecklar och hyr ut logistikanläggningar till mer än 4700 kunder i Nord- och Sydamerika, Europa och Asien. Anläggningarnas sammanlagda yta omfattar cirka 55 miljoner kvadratmeter.
Kunderna finns inom tillverkningsindustrin, återförsäljarledet, transportsektorn, tredjepartslogistik och andra områden där det finns storskaliga distributionsbehov. Prologis erbjuder moderna, kostnadseffektiva logistikanläggningar i bra lägen.