Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Prologis vågar bygga på spekulation

Logistikbranschen i Göteborgsregionen är mer tillväxtbenägen än någonsin. Med ett ständigt ökande intresse för etablering i regionen är marknaden för logistikytor präglad av stark efterfrågan och begränsad tillgång. Prologis vågar därför bygga en ny anläggning på spekulation på nyförvärvad mark i Arendal på Hisingen.

Den nya byggnaden på cirka 15 000 kvm blir den fjärde i Prologis expansiva bestånd av logistikfastigheter i Göteborg. Det är en investering som kan tyckas utgöra en stor risk i och med att fastigheten byggs på spekulation, men samtidigt har Prologis mycket god kännedom om vad kunder i regionen efterfrågar.
– Det är en mycket offensiv satsning. Utan tvekan så kan vi säga att investeringen stärker Göteborg som Nordens främsta logistiknav, säger Allan Lavén, regiondirektör Prologis Norden.

Vågar satsa
Göteborg lever mycket på sin starka handelstradition. Samtidigt är utrymmet för tillväxt begränsat i brist på tillgängliga logistikytor för nyetablering. Dessutom är valmöjligheterna för befintliga företag i regionen begränsade. Det var något som Prologis ville ändra på och till viss del bygga bort med den nya anläggningen i Arendal.
– Vi vågar satsa på Göteborg som helt klart är en av våra nyckelmarknader i Norden, fortsätter Allan Lavén. Vi har 100 procents beläggning i regionen och vet att efterfrågan är större än tillgången när det gäller logistikfastigheter. Det känns därför mycket bra att vi snart kan erbjuda denna expansionsbenägna marknad utökade valmöjligheter.
Den nya fastigheten utformas med möjlighet för etablering av flera olika företag i samma byggnad. Den byggs i Arendals industriområde i närheten av Göteborgs Hamn.

Utvecklar logistikbranschen
Som en globalt ledande ägare och förvaltare av industrifastigheter med fokus på logistikverksamhet är Prologis en mycket viktig aktör när det gäller utveckling av logistikbranschen.
– Ungefär 30 procent av Sveriges utrikeshandel passerar Göteborgs Hamn. Det ter sig därför naturligt för oss att satsa just här. Prologis brukar vanligtvis inte bygga på spekulation, men nu gör vi det ändå och det blir ett trendbrott för Göteborg som logistikregion, säger Allan Lavén som avslutning.

Prologis i korthet
Prologis är ett ledande globalt företag som utvecklar och hyr ut logistikanläggningar till mer än 4 500 kunder i Nord- och Sydamerika, Europa och Asien. Anläggningarnas sammanlagda yta omfattar cirka 52,9 miljoner kvadratmeter.
Kunderna finns inom tillverkningsindustrin, återförsäljarledet, transportsektorn, tredjepartslogistik och andra områden där det finns storskaliga distributionsbehov. Prologis erbjuder moderna, kostnadseffektiva logistikanläggningar i bra lägen.