Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Proplate bygger från grunden

Säkerhetskraven kring uppförande av vindkraftverk är extremt höga. Ett vindkraftverk ska stå stadigt under minst 20 års tid, de allra största kraven ställs därför på fundamentet och förankringen. Proplate levererar de viktigaste komponenterna för att på ett säkert och hållbart sätt förankra landbaserade vindkraftverk med gravitationsfundament.

Proplate är något av en föregångare inom flera industriella segment. Fabriken i Oxelösund har under många år levererat skurna, maskinbearbetade och målade komponenter och slitdelar till till exempel kran- och fordonsindustrin. Bland annat är Proplate marknadsledande på stag, en av de viktigaste komponenterna i mobila kranar och levererar till OEM-kunder i flera världsdelar.

Fokus på kritiska detaljer
Att ta sig an utmaningen med de absolut mest grundläggande och därmed även mest kritiska detaljerna är något som Proplate uppenbarligen behärskar. Företagets framgångsrika arbetssätt och innovativa tankegångar har även spridits till vindkraftsindustrin där man levererar både förmonterade bultkorgar och separata ankarringar.
– Den största fördelen med den förmonterade lösningen är att den spar tid, eftersom man slipper montera de omkring tio ton tunga bultkorgarna på byggplatsen. Vi ser det som en styrka att vi kan leverera precis efter kundens önskemål, en del kunder föredrar att montera själva och då kan leverera efter deras krav också, säger försäljningschef Johan Törnqvist.
Proplate har lång erfarenhet av att bearbeta höghållfasta stål. Ankarringar och ankarkorgar tillverkas efter en mycket specialiserad process där kraven på säkerhet och stabilitet är skyhöga. Samtidigt måste tillverkningen vara kostnadseffektiv med tanke på dagens snäva marginaler för utveckling av nya kraftprojekt.

Bygger upp nya samarbeten
Maskinparken i Oxelösund är anpassad för stora och tunga komponenter. Proplate levererar både direkt till projekt, det vill säga direkt till fundamentsbyggaren, och till turbintillverkarna.
– Det vanligaste har hittills varit att leverera till fundamentsentreprenörerna, men nu satsar vi även på att bygga långvariga samarbeten med OEM-företag, forsätter Johan Törnqvist. Han avslöjar samtidigt att målet är att etablera ett stadigt samarbete med minst en OEM-aktör till Q1 2016.
Den långsiktiga ambitionen är att vidga nätverket för leverans utanför Sverige och man ser flera intressanta vindprojekt i bland annat Finland, Norge och Tyskland.

Kort om Proplate
Proplate är en ledande verkstadsindustrikoncern med fokus på volymbaserad skärning och bearbetning i både ordinärt stål och specialstål. Koncernen erbjuder integrerade tillverkningslösningar till kunder världen över som är världsledande inom sina branscher. Bland kunderna finns Liebherr, Dynapac/Atlas Copco, Toyota Material Handling, Metso och Kobelco. Produktionsanläggningen i Oxelösund är en av världens modernaste och sysselsätter drygt 80 medarbetare. Proplate ägs av Anders Persson.