Sön 10 dec / År 41 / Nr 5 2023

Pulverlackering – när hållbarhet och kvalitet går först

Assars Pulverlackering i Hillerstorp är en veteran i branschen. Som en av de första att erbjuda pulverlackering vet man ett och annat om teknologin bakom, och därmed kan Assars Pulverlackering också vara med och påverka framtida utveckling för en mer hållbar profil på området ytbehandling.

Få företag har lika lång erfarenhet av lackering som Assars Pulverlackering har. Företaget etablerades redan under slutet av 1940-talet och producerade då leksaker som man så småningom även började sprutmåla i egen regi. På den tiden fanns inte pulverlackering, men när tekniken introducerades var Assars en av de första att anamma den. Sedan 1985 är företaget en renodlad legolackerare.

Växer med miljöfördelar
Allt i stål som ska lackas, stort som smått, är av intresse för Assars Pulverlackering. Det gäller produkter för både inomhus- och utomhusbruk, för tillämpning i offentliga såväl som privata rum. Flexibiliteten i vad som kan lackas är stor tack vare rymliga ytor i fabriken i Hillerstorp. Samtidigt är Assars Pulverlackering långt specialiserade på just pulverlackering.
– Få vet mer om pulverlackering än våra medarbetare, menar platschefen David Holmberg, som själv har ett långt förflutet inom branschen.
De senaste åren präglas av tillväxt. Pulverlackeringens miljöfördelar är en stark drivkraft för det. Många kunder väljer pulverlackering för att tekniken inte innehåller giftiga lösningsmedel. Pulverlackering är också lackering med stor precision.
På Assars vill man ta ett steg till för miljön. Förutom att alla detaljer tvättas i en sluten process, där nästan allt processvatten kan återanvänds och filtreras med avancerad vattenreningsteknik, använder Assars inga kemikalier som innehåller tungmetaller. Stora mängder överflödig färg kan dessutom återvinnas och användas igen.

Samarbetar kring kompetensfrågan
På Assars går noggrannhet och kvalitet före allt annat. Enligt David Holmberg är de senaste årens utveckling starkt förknippad med en väldigt engagerad personal, som ställer upp i alla lägen och som inte räds nya utmaningar. Men den långsiktiga kompetensförsörjningen utgör ett orosmoln.
– Den största utmaningen för framtiden är kompetensfrågan. Vi har mångåriga samarbeten med skolan där ungdomar får arbeta sida vid sida med ordinarie personal under vissa perioder. Vår förhoppning är att de ska fastna för yrket och välja att stanna kvar, säger David Holmberg.
Pulverlackering är en säker, sluten process med hög automationsgrad. Arbetsmiljön är god och det finns inga gifter i processen. Assars välkomnar fler samarbeten med skolor i regionen och dessa samarbeten kan mycket väl vara en inkörsport till andra industrijobb också.
Assars ägs sedan 2010 av Gunnars Tråd, en expansiv Gnosjökoncern där även tillverkningsföretaget Absodry ingår. Kompetensfrågan är central inom hela koncernen.