Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

PwC är störst på revision, skatte- och affärsrådgivning

PwC växlar upp och kraftsamlar genom att gå tillbaka till sina rötter. Kärnverksamheterna revision, skatte- och affärsrådgivning ska stärkas och PwC har valt att sälja verksamheten för lönehantering och redovisning för drygt ett halvår sedan. PwC är störst på revision och skatt – och att vara störst förenas i det här fallet med att vara absolut bäst på just dessa områden.

Många känner PwC som världens största revisionsbyrå och en naturlig partner för stora börsnoterade bolag med världen som arbetsfält. Det stämmer, men PwC är samtidigt de små- och medelstora företagens lokala byrå med ett heltäckande erbjudande inom revision, skatt och affärsrådgivning. I Växjö är den prägeln tydlig med framförallt små- och medelstora företag som partners och kunder.

Satsar på smart utveckling
Så vad behöver de små- och medelstora företagen i Växjö? Svaret är smarta tillväxtstrategier och tydliga mål att arbeta utefter, enligt Christoffer Sillén, som har ett långt förflutet inom PwC och som sedan en tid tillbaka ansvarar för Växjökontorets marknadsutveckling.
– Att växa tillsammans med kunderna och göra skillnad genom att skapa möjligheter för tillväxt och ökad lönsamhet i kundernas verksamheter har alltid varit målet för PwC. Det tydliggörs nu genom en renodlad verksamhet med skarpt fokus på de allra viktigaste bitarna kring ekonomi – nämligen revision, skatt och affärsstrategi, förklarar Christoffer.
Det handlar om att hjälpa varje kund att utvecklas på ett smart sätt. Ett exempel är att alla medarbetare jobbar löpande med affärsrådgivning för att erbjuda kunden en bra upplevelse och en bra produkt samt för att kunden ska känna ett värde av att jobba tillsammans med PwC. Tillsammans kan man förfina strategier och jobba ännu mer proaktivt för framtiden.

Arbete som ger energi
En annan viktig faktor för framgång, och helt avgörande för att skapa mervärde för kunderna, är rätt kompetens på rätt plats. PwC ska vara ett kunskapshus med tillgång till marknadens bästa revisorer, skatte- och affärsrådgivare. För att lyckas med det krävs en bra kultur där människor trivs, utvecklas och har roligt.
PwC söker i större utsträckning än någonsin tidigare skapa en arbetsplats där medarbetarna får energi. Det ger i sin tur en positiv inverkan på kundernas verksamheter. Man vill även ge en ny bild av revisorn som en energisk och inspirerande partner i tillväxtarbetet. Det kommer att bli ännu tydligare i Växjö framöver.

PwC i ny kostym
PwC har gått tillbaka till sina rötter men växer samtidigt i en ny kostym. Nu finns möjligheter för den som vill vara med på tillväxtresan att ansluta sig till en av världens största revisionsbyråer. Globalt ledande men med lokalt engagemang.
I Växjö finns många spännande roller inom PwC, som utöver revision, skatt och affärsrådgivning även har en avdelning för juridisk rådgivning som Angelica Persson Ewö ansvarar för.
– Det ger en mycket större samverkansplattform än tidigare, menar hon. Kunderna behöver i stort sett bara en partner för allt som rör ekonomi, skatt, affärsstrategi och juridik – PwC är en fullservicepartner för framtiden.