Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

PwC har framtiden för sig i Örebro

PwC är Sveriges ledande företag inom revision, redovisning och rådgivning. PwC vill vara företagens och organisationernas självklara partner när det gäller de traditionella tjänsterna som historiskt varit byråns ”bastjänster” så som upprättande av löpande redovisning, bokslut, årsredovisning och revision men även vara det självklara valet av partner för framåtriktade frågor såsom affärsrådgivning, cyber security, riskhantering, skatterådgivning, strategifrågor, transaktioner m.m.

För att understryka att det är nytänkande som gäller sitter PwC i Örebro sedan ett år tillbaka i nya lokaler som är anpassade efter nya arbetssätt. PwC jobbar på alla uppdragen i team och nu är det än mer fokus på samarbete och kunskapsutbyte än någonsin tidigare.
– Vi måste ständigt ligga steget före och attrahera de bästa medarbetarna. Att då kunna erbjuda en attraktiv arbetsmiljö är en stor konkurrensfördel. Jag tror att även våra kunder uppskattar att träffa oss i en ny och inspirerande miljö, förklarar David Hedlund, auktoriserad revisor och kontorschef på PwC i Örebro.

Växer med fler specialister
PwC har idag cirka 60 medarbetare i Örebro varav drygt 20 är revisorer, knappt 30 redovisningskonsulter och 8 skattejurister. Inom de olika avdelningarna finns såväl generalister som specialister, alla medarbetare jobbar löpande med affärsrådgivning för att erbjuda kunden en bra upplevelse och en bra produkt samt för att kunden ska känna ett värde av att jobba tillsammans med PwC.
– Örebrokontoret är vad vi kallar ett fullservicekontor med många specialister. Vi vill fortsätta växa på den lokala marknaden för desto fler medarbetare vi blir, desto mer specialiserade kan vi vara. En ökad specialisering hos våra medarbetare gagnar våra kunder, som alltid kan lita på att vi har expertkunskap när det behövs, säger David Hedlund.
PwC ser till att alltid ligga i framkant kompetensmässigt. Samtidigt driver man utvecklingen när det gäller digitala processer, något som ofta möjliggör ökad samverkan.
– Vi kan skapa en bättre flexibilitet och ordning med hjälp av digitaliserade system, fortsätter David Hedlund. Vi ska stötta våra kunder i digitaliseringsarbetet och hjälpa dem att verkligen dra nytta av de digitala tjänster som finns. Det frigör tid som istället kan läggas på att utveckla kärnverksamheten.
MyBusiness är ett digitalt verktyg som funnits under ett antal år. PwC vidareutvecklar systemet hela tiden för att öka sin förmåga att kunna möta kunderna mer proaktivt. Morgondagens krav måste finnas med i beräkningarna.

Stark tillväxt i Örebro
Örebro är en växande stad och med det föds nya möjligheter för en aktör som PwC. Kollegor i branschen finns förvisso på nära håll, men det är ingenting som oroar David Hedlund.
– Jag tror på sund konkurrens för det gör att vi som företag måste vara på tårna och utveckla vår verksamhet och Örebro är en bra marknad att vara på. Det finns en mycket stark tillväxtanda här, företagen expanderar och investerar, det byggs allt mer och fler flyttar hit.
Många känner PwC som världens största revisionsbyrå och en naturlig partner för stora börsnoterade bolag med världen som arbetsfält. Det stämmer, men PwC är samtidigt de små- och medelstora företagens lokala byrå med ett heltäckande erbjudande inom revision, skatt, rådgivning och redovisning. I Örebro är den prägeln tydlig, med små- och medelstora företag som den största kundgruppen.
– Vi kommer att fortsätta fokusera på våra stora kundgrupper och möta deras krav för att även i framtiden vara en naturlig partner. Tillväxten är god lokalt och jag känner att vi har framtiden för oss i Örebro, avslutar David Hedlund med.