Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

PwC nylanserar affärsområdet Business Service

PwC är världens största revisions- och konsultföretag. Samtidigt profileras verksamheten som en lokal redovisningsbyrå med personliga rådgivarteam för små och medelstora företag. Redovisning, ekonomiservice och affärsrådgivning utgör ett växande tjänsteområde som PwC kallar för Business Service.

PwC satsar stort på Business Service landet över. Under början av hösten har reklamkampanjer sänts i radio och TV med ett gemensamt budskap: företagare ska fokusera på sitt företagande dvs. ägna sin tid åt kärnverksamheten, istället för administration.
Bagare ska baka – låter det bekant? Kampanjen har också letat sig in i kollektivtrafiken och syns bland annat på bussar i större såväl som lite mindre städer, bl.a. i Skellefteå.
– Det blir lite av en nylansering, tjänsterna i sig är inte nya men arbetssätten känns nytänkande, säger Anders Hettinger, kontorschef på PwC i Skellefteå.

Ny kommunikationsplattform
Affärsområdet Business Service är uppbyggt kring webbaserade tjänster i portalen MyBusiness. Internetverktyg för bokföring och ekonomiarbete är i sig inte unika, men MyBusiness som koncept med allt samlat på ett ställe är unikt för PwC.
– MyBusiness underlättar samarbete mellan våra kunder och konsulter. Man väljer själv vilka delar av ekonomiarbetet som man som kund vill sköta själv, och resten tar vi hand om. Våra konsulter ser vilka delar av arbetet som ska utföras och vilka kunden valt att hantera själv. Om något blir fel på vägen kan konsulten också upptäcka och rätta till det i samspel med kunden. MyBusiness fyller således även en funktion som kommunikationsplattform mellan oss och kunden, berättar Anders Hettinger.
Det kan knappast bli enklare. MyBusiness är ett modernt verktyg för tjänster som passar dagens företag, stora som små. Den skalbara tjänsten ger en snabb och effektiv överblick över alla ekonomirelaterade funktioner. Genom att allt samlas på ett ställe får man snabbt tag på det man behöver, ekonomiarbetet förenklas och effektiviseras avsevärt.

Vågar tänka nytt
MyBusiness är utvecklat för att integreras med de tekniska verktyg som används idag. Konceptet fungerar med både smartphones och surfplattor med en egen app för tjänsten.
– Vi har satsat på hög tillgänglighet från början. Bankerna har legat före när det gäller tjänster på nätet, nu kommer vi i kapp. På PwC vill vi tänka nytt och tänka stort. Det gör vi med MyBusiness, förklarar Anders Hettinger.
PwC är en global organisation som samtidigt har ett starkt lokalt fäste.
– Tjänsterna inom Business Service utgör idag hälften av vår totala verksamhet här i Skellefteå. Det varierar, men ser ungefär likadant ut i övriga Sverige. Det betyder att vi har mycket att vinna på att utveckla detta affärsområde ytterligare.

MyBusiness är allas business
Anders Hettinger berättar att PwC började satsa på ekonomitjänster redan för tio år sedan. Skillnaden mellan då och nu är att det idag är modernt organiserat med alla tjänster och processer samlade i MyBusiness.
Alla kunder som nyttjar redovisnings- och ekonomitjänster hos PwC ansluts till MyBusiness. Kunden väljer därefter själv hur involverad denne vill vara i det löpande arbetet. Den bärande tanken är att leverera effektiva och kvalitetssäkrade tjänster som får kundens vardag att fungera effektivt. Bagare ska baka, helt enkelt.